Besøk Besøk hjemmesiden til våre Sponsorer

Startsiden   | Resultatsiden  | Påmelding  |  Aktiviteter
Elite:       Rating....2300
Mester:      Rating....2000
Klasse 1     Rating....1750-1999
Klasse 2     Rating....1500-1749
Klasse 3     Rating....1250-1499
Klasse 4     Rating....1000-1249
Klasse 5     Rating...under 1000

Junior A     Født etter 1.1.1983
Junior B     Som J:A + Rating
Kadett A     Født etter 1.1.1987
Kadett B     Som Kad.A + Rating 1250
Lilleput     Født etter 1.1.1990
Miniputt     Født etter 1.1.1992
Senior A+B   Født før 1.1.1943
Senior B     Begrensning for senior B er at spillerens rating 
                                ikke må overstige 1650