Påmeldingsfrist 1.juni, ved senere påmelding tilkommer ekstraavgift på kr 100,-
 (Husk at påmeldingen ikke er endelig før startavgiften er betalt  til kontonr. 1000.14.04305
Påmelding til alle 
klassene i NM 
Husk å velg klasse!
Navn/etternavn:
Adresse:
Postnummer/sted:
e-mail adresse:
Fødselsdato:
Klubb:
Elo-rating:
Telefon:
Skriv inn andre 
opplysninger