Besøk hjemmesiden til våre Sponsorer
Her finner du alt for en vær lånetager/kjøper. Østfolds mest leste avis. Sjakktrekket er Gjensidige NOR Hotel med mange fasiliteter. Byen med det store uteliv.
Nyheter frem mot Landsturneringen Oppdatert  4. juli .2003   645  stykker er til nå påmeldte.
Fredriksstad Schakselskap, som blir 100 år i 2003, 
er en av de eldste sjakklubbene i Norge. Den har gjennom tidene 
fostret mange sterke sjakkspillere. Klubben har lang erfaring med å arrangere turneringer, også norgesmesterskap og internasjonale turneringer. Vi håper og tror at denne Landsturneringen skal føye seg inn i rekken av vellykkede turneringer, og vi setter pris på at Norges Sjakkforbund ga oss denne utfordringen. I den tro at forholdene skal ligge vel til rette, ønsker vi hver enkelt velkommen til Landsturneringen i Fredrikstad 2003.
Fredriksstad Schakselskap


Tidligere Landsturneringer i Fredrikstad.
1933; 48 deltagere 
1948; 96 deltagere 
1953; 108 deltagere 
1960; 94 deltagere
Her kan du kjøpe mye bra Sjakkutstyr !


John Simonsen 
Fredriksstad Schakselskaps første formann.

Omkring år 1900 var det en del interesse for sjakk i Fredrikstad. 
Men først i 1903 ble det gjort forsøk på å danne et sjakkselskap. 
Initiativtakere til dette var Hjalmar Johnsen, som sammen med 
Finn Sørensen og Dauglas Johanson sammenkalte til møte. 
Dette første møte ble holdt på Britannia Hotell den 21/1 1903. 
Følgende møtte opp og er dermed Sjakkselskapets stiftere: 

Hjalmar Johnsen, Finn Sørensen, Dauglas Johanson, 
John Simonsen, H.Aasheim, Oscar Nilsen, Gunnar Aadnesen, 
H.R. Brenna, Ivar Lahlum, Rich. Hervig.

Selskapets første styre ble:
Formann: John Simonsen
Viseformann: Oscar Nilsen
Kasserer: Finn Sørensen
Sekretær: Dauglas Johanson
Suppleanter: Hjalmar Johnsen og H. Aasheim
Revisor: Ivar Lahlum