Kretser tilsluttet NSF eller USF

Tilbake til hjemsiden    Tilbake til hjemsiden FSSU

Ungdommens Sjakkforbund (USF)

Østfold Sjakkrets Ungdom

Østfold Sjakkrets

Norske Synshemmedes Sjakkforbund (NSSF)

Oslo og Omegn Sjakkrets
Hedmark og Oppland Sjakkrets
Buskerud Sjakkrets
Vestfold Sjakkrets
Telemark Sjakkrets
Agder Sjakkrets
Rogaland Sjakkrets
Hordaland Sjakkrets
Sogn og Fjordane Sjakkrets
Møre og Romsdal Sjakkrets
Sør-Trøndelag Sjakkrets
Nord-Trøndelag Sjakkrets
Helgeland og Salten Sjakkrets
Troms og Nordre-Nordland
Finnmark Sjakkrets