BJØRN SJAKK - FREDRIKSTAD.


Linker
Live sjakk
 
Senior-sjakk
 
 

 

 

Automatic translation
Google
Trim hjernen spill sjakk.   Trim hjernen spill sjakk.
Historie Fredriksstad Schakselskap
Stiftet 21.januar 1903.
Redigert av B.B Johansen.
Oppdateringer kommer etter hvert som det er mulig å få tak i stoff


Her kan du bla til hvert årstall på siden.
 1903  1910    1920   1930  1940    1950   1960    1970  1980   1990 - 2000 - 2010
Oppdatert med grønn farve. 11.01.2000
 Hjemmesiden FSS

1903. Fredriksstad Schakselskap ble stiftet etter initiativ av kontorfuldmektig Hj.Johnsen, som sammen med fuldmektig
Finn Sørensen og uhrmager Dauglas Johansen .


Tilbake til Topp
1903. Dannelsen.Initiativet til dannelsen av FSS var Hj.Johnsen, sammen med Finn Sørensen og Douglas Johansen fikk
stablet den nødvendige stab omkring seg. Selskapets første styre:
Formann: Kjøpmann John Simonsen
Viseformann : Bankkasserer Oscar Nilsen
Kasserer: Finn Sørensen
Sekretær: Urmaker Douglas Johansen
Selskapets første spillekveld ble avholdt 26.januar 1903 på Victoria Hotell, 16 medlemmer var tilstede.
Den første kampen.
På første møte fikk styret i oppdrag å arbeide med kamper mot andre selskapet.
Den første kampen ble spilt mot Trondheim Sjakkselskap.
Det var en korrespondansekamp over 2 partier.
Følgende spillere deltok I disse partier: Finn Schübler, Fritz Wilberg,
Dauglas Johanson, C. A. Reinerts, Hjalmar Johnsen og H. Aasheim.
Dette var de første spillere for Selskapet og det skulle vise seg senere
at de var gode på de 64 felter. Begge partier ble remis.

1904.Klubbturneringen begynner.
Den første klubbturnering ble påbegynt i september 1904. Det meldte seg
18 stk., men senere trakk 5 seg. Turneringen ble ikke ferdigspilt og det ble
vedtatt at den skulle forsette senere.

1904-1905. Ref.Årsmøte.9.januar.
1. Klubbmesterskapet.Det var tilsammen 18 deltagere, 5 av disse trakk seg med det samme. Turneringen ble vunnet av Fritz Wilberg med 20 1/2 p.av 22, og som dermed ble selskapets 1. klubbmester.
Turneringen ble fortsatt I 1905 og Fritz Wilberg vant denne, og han er således selskapets første klubbmester.
I 1905 ble det spilt et parti mot Drammen som selskapet vant.
Dette år ble det også spilt en kamp mot Moss med 11 mann på hvert lag.
Kampen ble spilt den 26. Februar, menn resultatet kjenner vi ikke til.
 
 

1906.Ref.Årsmøte 11.janur hos formannen.
Behandling om avholde en årsfest på stiftelsedagen, ble utsatt til 20.januar. Kontingenten ble også fastsatt til ca.kr.3.50-4.00
Medlemstallet er nå 24 stk.

1906. Ref. Årsmøte 11.januar.
På generalforsamlingen 3. september 1906 ble et forslag om å gi damer adgang til å bli medlem av klubben nedstemt.

1907.Styremøte 23. september kom det nye regler.
Spillemøtene begynte 7.januar og avsluttet 16.desember

1908. Spillemøtene startet 7.januar og avsluttet 5.mai.
Moss Sjakklubb ble invitert til en turnering søndag 23.februar. Spillerene fra Moss deltok og at
mossianerene spilte sterkere en da vi  var på besøk i Moss i 1906.
Man blev bevertet med smørbrød og mossianerene reiste med 9 toget.

1909. Årsberetning 14. september var på Britania Hotel. Sjakklubben hadde nu 24 medlemmer.


Tilbake til Topp
1910. Ref.Årsmøte mandag 5.september Britania Hotel.
Regnskapet var godt, og det ble valg av styre.
Th.C. Henriksen en oppgaveforfatter av rang. En mengde av hans arbeider ble premiete og fikk i året  1910
hederlig omtale for problemsjakken i det tyske bladet Tagliche Rundschau.
Telefon-kamp
Det ble I 1910 spilt en telefon-kamp mot Oslo Schakselskap. Det ble
spilt 2 partier og følgende spillere deltok: Fritz Wilberg, Finn Sørensen,
John Simonsen og Fredrik Giebelhausen. Kampen ble spilt fra kl. 9 om
aftenen til kl. 4 om morgenen. Oslo vant begge partiene.
Søndag den 2. April 1911 ble det spilt telefon-kamp mot Drammen
Sjakkselskap. Det ble spilt 2 partier med et tap og remis.

1911. Ref.Årsmøte 1.september på Britania Hotel. Medlemstallet er nu 25.
 (Foreløpig må tydes)

1912. Henriksen vant 3. premie og delt skjønnhetspremie i en ungarsk problemturnering.
Lørdag 31.mars hadde selskapet besøk av Sjakklubben 1911 fra Kristiania (Oslo).
Henriksen vandt 1.p. i klasse 1. i vårturneringen, men premier ble ikke utdelt.

1913. Ref.Årsmøte.15.september. Hotel Britania.
Kontingenten er kr.0.50 for deltagelse i turneringer som benyttes til premier.
Det ble også besluttet å søke om opprettelse av en sjakkspalte i et av byens blader, i den andledning ble
formann Kapt.Vaage tilskrevet opplysningen.
Den 25. mars 1913 fikk Fredriksstad Schakselskap en hendvendelse fra K.M.Kristiansen, Sarpsborg angående
start av en sjakklubb i sarpsborg. Det ble besluttet å sende Kristiansen ett eksemplar av selskapets lover, samt
gi fyldestgjørende opplysninger til veiledning for en eventull start.
Vi er nu kommet til den første milepæl i selskapets historie, nemlig 10 års jubileet.
Dette forteller årsberetningen, ble feiret ved en belivet fest i Britania Hotell.

1914. FSS var blant initiativtagerene til opprettelsen av Norgs Sjakkkforbund i 1914 og var representert i det første
sentralstyret ved Fredrik Giebelhausen, flereårige formann i FSS.

1915. På årsmøte 6.september
På formannens hendstilling ble det bevilget hr.Henriksen med en godtgjørelse på kr.10 pr.mnd. ved sjakkspalten
i Frediksstad Blad
Flytter til nye lokaler.
Selskapet, som hadde hatt sine spillemøter på Britania Hotell i en årrekke,
flyttet over til Olsens Hotell. Senere samme år ble det flyttet til
Arbeiderforeningens lille sal.

1916. Ref.Årsmøte  ble holdt på Olsens Hotel. Til behandling forelå bare valg av styre for 1916-1917.
Avisutklipp:30.september, Overlærer E.Barca, Sarpsborg, spillet mandag i FSS lokaler 7 partier simultan,
hvorav han vandt 4, 1 remis, 1 tap, det 7.partiet blev ikke spilt ferdig.

1917. På møte 19 mars besluttet at FSS deltar i match mot "Sjakklubben av 1911" om advokat Wilbergs
vandrepokal i Kristiania søndag 22 april med 6 spillere. Resultat: "Sjakklubben av 1911" fikk 5 1/2 poeng og
Fr-stad 1/2 poeng. Kristiania har nu to ganger vundet pokalen og Fr-stad en gang.
Det kom også nye lover på møte 19.september.Kontingent ble da satt til kr.5.

1918. Ref.Årsmøte 9 september:
Det var 29 stk. som var med i turneringen, 10 i 1.klasse. 12 i 2.klasse og 8 i 3.klasse.
Vinnere i klassene ble: 1.p.1.kl. John Simonsen, 1.p.2.kl. Magnusen, 1.p.3.kl. F.Hansen.
Jacob Lund starter.
Ved den første Norske Sjakkongress og Landsturneringen i 1918 startet
Jacob Lund. Han deltok I 2. Klasse og fikk 2. Premie. Jacob Lund deltok
senere i omtrent alle Landsturneringer, aktiv i ca.45 år
I april 1918 fikk Selskapet en innbydelse fra Odin, Oslo om å delta I
en pokal-serie. Første kamp spiltes her i byen den 11/5 og Odin vant
knepent med 5 ½ mot 4 ½  poeng. Siden ble det flere kamper mot
denne klubb.
Dette år mistet selskapet to av sine mest interesserte medlemmer,
nemlig Fredrik Giebelhausen og Ludvig Dahl jr.

1919. Den 25.-27. september 1919 gjestet Rudolf Spielmann selskapet.
Vi fikk dette år besøk av den kjente storspiller, Østerrikeren  Rudolf
Spielmenn. Han var her i tre dager. Første aften vant han alle partier,
neste aften fikk vi tre gevinster og 3 remis og siste aften 1 gevinst og 1 remis.
Han spilte 20 simultanpartier hver kveld med
følgene resultat: 52 seire, 4 remis og 4 tap.


Tilbake til Topp
1920-1921.  Klubbturneringen 1920-1921 var en handicapturnering, hvor alle klasser var slått sammen. 1.kl. ga
en springer og tårn til 2.kl. og  til 3.kl. 2.kl. ga springer til 3.kl.
I årene 1920-21 steg forsatt interessen for sjakken, og medlemstallet
var oppe i ca.45 medlemmer. Spillelokalet ble dette året flyttet til
Kafé Duval hvor så selskapet holdt til i flere år.

1922.Tok selskapets formann Rick. Johansen initiativet til opprettelsen av Østfold Sjakkrets. Klubbene i Moss og
Sarpsborg var villige.

1923.  Ble Østfold Sjakkrets stiftet. Den egentlige stifter av denne var
selskapets formann, Rich. Johansen. Klubbene I Moss og Sarpsborg
var villige og Kretsen ble stiftet.
Første kamp mellom Moss, Sarpsborg og Fredrikstad.
Det første Østfoldmesteskapet i sjakk gikk i 1923 til Fredriksstad Schakselskap.
Resultat: 1. kamp Moss  5 p. Fredrikstad 3 p. 2.kamp. resultat: Moss 5 1/2 p. Sarpsborg 2 1/2 p.
3.kamp Fredrikstad  7 1/2 p. Sarpsborg 2 1/2 p.  Det ble en omkamp mellom Moss og Fredrikstad som fikk 10 1/2 p.
Resultat: omkamp  Moss 3 p. og Fredrikstad 5 p. og dermed var Fredrikstad den første Kretsmester.
Erik og Sverre Madsen dukker opp.
Som man ser var Erik Madsen med og ble den første kretsmester for
selskapet. Det ble ikke det siste mesterskapet.
Han begynte alt i 1921-22 i klubbturneringen i klasse 3. Ble der nr. 1 med
sin bror Sverre Madsen, på 2. Plass. Det ble det samme i 2. Klasse I 1922-23 og i 1923-24 tok han sitt første klubbmesterskap,
Sverre Madsen ble nr. 3. Disse to har en mengde klubb- og kretsmesterskap og i norske og
utenlandske postsjakkturneringer har de flere flotte plasseringer.
Erik Madsen ble født 21. Januar 1903 samme dag som selskapet ble stiftet
 

1924.Årsmøte: 22.september på Kafe Duval.
Fløgene bestyrelse blev valgt:
Korrespondancekampen mellom Østfold-klubbene har Fr-stad Schakselskap vundet begge partier
mot Sarpsborg Svhakklub.

1925. Årsmøte: 14.september.
Som nyt styre valgtes: Form.Erik Madsen, viceform Karl Johannessen, sekr. H. Frantzen, kass.N. Johannessen,
revisor: A.G. Næss og G. Bratland. Repræsentant til Østfold Schakkreds: Svnd Haug. Turneringskomite:
J. Lund, E. Madsen, K Johannessen.
Fredriksstad Schakselskap har som bekjent hidtil hvert aar vundet kredsmesterskapet i Østfold,
sterkt truet av Moss Schakklub. De øvrige østfoldklubber arbeider også meget for at hæve spillestyrken
til de kommende kampe. 29/9-25.  Th. C. H.

I sesongen 1924-25. fikk selskapet et besøk av stormester Aron Nimzowitch, som holdt et foredrag
og spilte simultan. Th. C. Henriksen vant og S. Haug spilte remis mot stormesteren.

1926. Ref.Årsmøte 20.september.Som nytt styre valgtes:Form.Erik Madsen, Viseform. G.Wiers-Jenssen, Kasserer
Andreas Andersen og Sekretær R.Fagernæs.

1927-1928. Ref.Årsmøte 22.september. Året 1927-28. tok FSS sitt 4. Kretsmesterskap.
I sesongen 1927-28. hadde selskapet besøk av stormesteren Richard Reti som spilte simultan. Erik Madsen,
Holger Andreassen og Hans Hansen spilte remis.
1929.


Tilbake til Topp
1930. Etter mange års tilhold i kafé Duvals lokale blev fra den 22. september 1930 klubbens lokaler flyttet til
til våre nuværende lokaler i kafé Metropol.
I 1930 deltok brødrene Erik og Sverre Madsen i mesterklassen og 1. klasse i NM i Oslo. Begge hevdet seg
utmerket, bl.a. beseiret Erik Madsen Norgesmesteren O.M.Olsen 2 ganger.

1931. Den 6.februar1931. fikk FSS besøk av mesteren E. Bogoljubow.
Bogoljubow spilte 28 partier simultan. Resultatet ble 22 seire, 5 remis 0g 1 tap. Petter Strøm fra Halden vant sitt parti,
mens Sverre Madsen, Holger og Thorleif Andreassen, Håkon Ørbech samt A. Sundell, Halden, fikk remis.

1932. Ref.Årsmøte 13.september. Gav følgende styre for jubileumsåret: Form.Holger Andreassen, Viseform.K.A.Karlsen,
Kasserer. H. Ørebech, Sekretær.Sverre Madsen.

1933.Et forslag fra Sverre Madsen om å gå over til å benytte 36 trekk på 2 timer og senere 18 trekk i timen
ble enstemnig vedtat. På møte den 25/10 tok formannen opp en skrivelse fra Norsk Schakforbund.
Skrivelsen gjaldt den nye ordning om kåring av Norgesmester. Efter forslag fra Sverre Madsen, blev
det enstemnig vedtat å støtte de nye regler for Norgsmesterskapet.

1933. Landsturneringen i Fredrikstad
I 1933 deltok 3 av selskapets spillere, Erik Madsen, Th.C. Henriksen og Sverre Madsen på Norges lag i den første
internasjonale problemløserturnering hvor Norge deltok.
Erik og Sverre Masen spilte samme år på henholdsvis på 4. og 8. bord på det Norske landslaget i korrespondansesjakk.
22. februar 1933 fikk selskapet for 2. gang besøk av Rudolf Spielmann. Spielmann spilte ialt 28 partier simultan
hvorav 17 ble vunnet, 2 ble tap og 8 ble remis.
Den 6.-13. august 1933 arrangerte FSS Norgesmesterskapet i sjakk i Pønix lokaler.
Norgesmester 1933:T.Halvorsen, Oslo Scahkselskap, etter omkamper mot Erling Myre,"Odin",Oslo.
Det første parti sluttet med remis, og det ble arrangert en serie på fire partier.

Mesterklassen:
    1.T. Halvorsen ,   Oslo.  6.0 p. 
    2.E.Myre,    Odin   6.0 p. 
    3.Eugen Johnsen ,   Oslo   5.0 p. 
4.-6.Georg Crhristiansen, Oslo 4.5 p. 
4.-6.Lars Hansen, Oslo 4.5 p. 
4.-6.Erik Madsen, Fredrikstad 4.5 p.
1.klasse A:
1.-3.Sverre Madsen, Fredrikstad  3.5 p. 
1.-3.Arthur Hansen, Oslo 3.5 p. 
1.-3.Evert Johansen, Drammen 3.5 p. 
     4.Olav R. Oversand, Trondheim 
5.-6.Bergene. 
5.-6.Sv.Kielland.
1.klasse B:
    1.Aage Buraas, Oslo 4.5 p.
    2.Sverre Lillelien, 3.5 p.
3.-4.Knut Andersen, Bergen 3.0 p.
3.-4.Reidar Olsen, Hamar 3.0 p.
    5.E.Helin - 6. TRøhr.
1.klasse C:
1.-2.Th. Pettersen, Gulskogen 3.0 p.
1.-2.Arne Krogdahl, Oslo  3.0 p.
    3.Chr. Pettersen,Drammen
4.-5.H.Andressen
4.-5.Artht. Pettersen
2.klasse A:
   1.A.Velvang, Oslo  4.5 p.
2.-3.E.Gerhard, Sarpsborg 3.5 p.
2.-3.P.Humlekjær, Fredrikstad 3.5 p.
    4.Sv.Foss, Oslo  3.0 p.
    5.Egil Steen, 6.-7.Fritz Hem, 
6.-7.Bj.Evensen
2.klasse B:
1. Sverre Lund, Oslo  5.0 p.
2.-3.E.Thoresen, Fredrikstad 4.5 p.
2.-3.S.Høivaag, Oslo  4.5 p.
4.-5.E.Kjevik, Lillestrøm  4.0 p.
4.-5.H.Hansen, Kongsten  4.0 p.
6.H.Bergersen, 7.Asbj.Kristiansen
8.A.Eveslet.
2.klasse C: 
     1.Sverre Lund, Oslo  5.0 p. 
2.-3.E.Sveinungsen,Oslo 3.5 p. 
2.-3.Leif Jensen, Bergen 3.5 p. 
4.K.A.Karlsen,Fredrikstad 3.0 p. 
5.E.Sæther 
6.W.Marthinsen, 7.Arne J.Løken.
Fredrikstad Blads pokal til beste spiller fra Fredrikstad tilfalt Sverre Madsen.-Skjønnhetspremie tilfalt
T.Halvorsen i mesterklassen, Evert Johansen i 1.klasse og E.Thoresen i 2.klasse.

1934. Ref. Årsmøte 3.september.
Det ble også utdelt minnepokal til Th.C.Henriksen og Jacob Lund for godt og fortjenestefult medlemskap
gjennom henholdsvis 27 og 20 år.

1935. Ref. Årsmøte 10.september.
Til høstturneringen hadde det meldt seg  13 deltagere i 1.kl. -11 deltagere i 2.kl. og 14 deltagere i 3.kl.
Den 22.januar avholdt FSS sin 32.årsfest i Kafé Metropol. Det var fremmøte ca.30 medlemmer, og et par
av selskapets stiftere.

1936. Ref. Årsmøte 8.september.
Om dette spilleåret er å si at det har vært preget av dårlig fremmøte fra medlemmenes side. Det var meget kjelden
det var over 14-15 spillere som var til stede.

1937. Ref. Årsmøte 14.september.
Tirsdag 19.januar.Feiret vi årsfesten med en vellykket fest på Kafé Metropol.
Vår fortreffelige vert ,Hr. Karlsen hadde tradisjonens tro, sørget for et fortreffelig  dekket bord,
og servert oss den herligste mat-i dette tilfelle avkokt torsk-efterpå kaffe og kaker.
En rekke taler ble holdt og mange gode ønsker ble utalet for vårt kjære Schakselskap.

1938. Ref. Årsmøte 15. november.
Fredriksstad Schakselskapets jubileum-seksa.
I anledningen 35 årsdagen blev feiret i Kafé Metropol`s  lokaler tirsdag under overordentlig stor tilslutning.
Av stifterne og veteranene var fremmøte: Hj.Johnsen, John Simonsen, Finn Sørensen, H.Aasheim, H.R. Brenna,
Th.C. Henriksen samt Rick. Johansen.
Erik Madsen demonstrerte partier mot Aljechin og Bogoljubow i New York-turneringen 1924 og K.A Karlsen
viste et par sjakk-humorstreker. Den stemningsfulle og hyggelige fest sluttet ikke før langt inn på den nye dag.
En særlig honnør fortjener Metropol`s vertskap, hr. Karlsen og frue, for det stilige arrangement og ypperlige
traktement.

1939. Ref. Årsmøte 15.desember.
Foruten de mange mathsjer var sesongen preget av stor aktivitet, kanskje for stor. Den 21.februar tok
finanskomiteen grunnet selskapets dårlige finanser ut og arrangerte en fest for medlemmer med bekjente i
Håndtverkeren. Dessverre formidles at medlemmene ikke sluttet opp om foretagende og de bekjente holdt seg vekk
fra festen dømt til å lide et dundrende underskudd. Et nytt forsøk på å arrangere en ny mere folkelig fest i Turnhallen
gjorde bare vondt verre. Som før nevnt har den dårlige økonomi voldt Sjakkselskapet adskillig bekymring.
Men mot slutten av sesongen skulle det allikevel lysne betraktelig. Efter at to av Sjakkselskapets  seniorsmedlemmer
var blitt bekjent med vår dårlige økonomi, skjenket de generøst 200 kr. til selskapets dispensjon.
De to herrer var Gross. H. R. Brenna og Direktør K.G. Meldahl.
 


Tilbake til Topp
1940. Ref.Årsmøte 24.oktober.
I Norgesmesterskapet for klubblag i 1940 skulle FSS i 2.runde møte Sjakklubben Stjernen fra Oslo
den 4.april. På grunn av krigsutbruddet 9.april ble matchen utsatt på ubestemt tid.
Senere ble matchen berammet til søndag 15. september og selskapet møtte da Stjernen i Oslo.
Resultatet ble 2.5-2.5 + et hengeparti som ble sendt til bedømmelse. Partiet ble bedømt til seier for Stjernen som
ble Norgesmester for lag 1940

1941. Ref. Årsmøte 12 november i Kafé Metropol

1942. Ref. Årsmøte 2.desember
Tilstede var det 15 medlemmer.

1943. Fikk FSS beskjed fra departementet om at det nåværende styre i Fredriksstad Schakselskap var
entlediget fra sine stillinger, og at nytt styre skulle velges. Ingen tidligere medlemmer møtte på nazistenes møter.

1944. Fredriksstad Schakselskaps æresmedlem Th.C. Henriksen var ved sin død i 1944 en verdenskjent
problem-og oppgaveforfatter. Han hadde en produksjon på nærmere 600 oppgaver av forskjellig art som
2-trekker, 3-trekker, studier osv.
Han har deltatt i utallige turneringer hvor han har kastet heder over sin klubb, sin by og sitt land!
I en menneskealder var han også redaktør av sjakkspalten i Fredriksstad Blad. En sjakkspalte som ble betegnet
som en av landets beste !

1945. Ref. Årsmøte ble holdt 18.desember på Victoria Hotel.
Møte den 15.mai kom det i gang igjen. 20.mai kom utstyret tilbake til klubben.
Noen dager etter krigens slutt fikk Erik Madsen og formannen beskjed om at spill, pokaler etc. kunne hentes.
Samtidig fikk FSS utlevert en bankbok pålydende kr.4.250, som i sin tid ble testamentert av H.R. Brenna til
Fredriksstad Schakselskap.
Ekstraordinær Generalforsamling 20.juni.
 

1945. Søndag 10. juni fant det sted et møt mellom representanter for FSS og Arbeidernes Sjakklubb.
Formålet var å drøfte sammenslutning av de to foreninger. Sammenslåingen strandet foreløpig på grunn av navnet.
FSS innkalte til eks.generalforsamling 26. juni 1945, hvor FSS gikk inn for en sammenslutning med Arb. sjakklubb
dersom navnet Fredriksstad Schakselskap og at FSS tradisjoner blir ivaretatt, herunder FSS medlemskap i
Norges Sjakkforbund.

1946. FSS feiret 22.januar sin tradisjonelle årsfest i Fredrikstad Gjestgiveri. Det var den første selskapelige
sammenkomsten siden krigens opphør. Mange av selskapets eldre og yngre medlemmer var møtt frem.
Tradisjonen tro var det<Torskeaften> etter gammel god oppskrift.
Norgesmesterskapet i Bergen deltok Erik Madsen i mesterklassen gruppe D og vant 2.-4. premie med
4 p. av 7.
 

1947. den 28.mars var det påny et møte hvor temaet var sammenslåing av Arb.Sjakklubb og FSS.
Forslaget ble denne gang avslått av FSS.

1948. Arrangerte igjen FSS Norgesmesterskapet i sjakk i Phønix lokaler. Det ble spilt i 4 klasser og FSS var
representert i landslagsklassen med Wilhelm Ramm som fikk 2p. av 6. Erik Madsen vant 3. premie i mesterklassen
og rykket dermed opp i landslagsklassen.

 1948. 28.juni. Fredriksstad Blad
Norges Sjakkforbund ble stiftet i 1914. Men det var først når kretsene kom til omkring 1920 at det ble fart
i sakene. Og en av de tidligste var Østfold. Før denne tid ble det nok spilt atskillig, men det var først da man fikk
sjakkorganisasjonene at man fikk alle med. I Østfold var det bare Fredriksstad Schakselskap (stiftet den 21.januar
1903, på samme dag som Erik Madsen er født) og Moss Sjakklubb som representerte sjakklivet i fylket inntil 1920.
Det var også Fredrikstad som tok initiativet til å danne Østfold Sjakkrets, en av de største og mektigste i landet.
Å nevne opp alle de ypperlige medlemmer som Fredrikstad og Østfold har fostret i norsk sjakk vil ført for vidt.
Et navn derfor tilslutt: Th.C.Hendriksen. Hans store kjærlighet og arbeidsevne til vårt edle spill har dype merker etter seg i norsk sjakk. En kapasitet på problemsjakkens område som har gitt Norge internasjonalt ry.

1948. Fredag 11.juni.  Fredriksstad Blad.
Norges Sjakkforbund holdt igår kveld hovedstyremøte under ledelse av presideten o.r.sakf. Hovind.
Det ble oppsatt dagsorden i forbindelse med landsturneringen i Fredrikstad i uken 4.-10. juli
Forbudsstyret vedtok følgende som forelegges kongressen i Fredrikstad til avgjørelsen: Spillere som har vist en
unasjonal holdning under krigen og som har fått sin sak oppgjort, har adgang til å bli opptatt som medlemmer i en
klubb, men disse spillere får ikke andledning til å delta i krets- eller forbundsturneringer.

1948.Landsturneringen i Fredrikstad
Alle som har puslet litt med sjakk kjenner til Fredriksstad Schakselskap,--- og av gode grunner, Det er ikke bare
et sentrum og en drivende kraft for sjakk i Fredrikstad og omegn, men en viktig faktor med grunnfestet posisjon i
hele det norske sjakkliv.I dag er det 45 år siden Fredrikstad Schakselskap ble stiftet.
Det er riktignok ikke noe stort jubileum, men bare et rundt tall hvor man stopper opp for å tenke tilbake på utførte bedrifter på sjakkbrettet og hvor planene for årene fremover blir skissert. Men også det har sin store betydning. Fredriksstad Schakselskap er i sin beste alder med mange stordåder å utføre og stolte tradisjoner å bære videre.
Norgesmesterskapet i Fredrikstad.Uavgjort Norgesmesterskap i sjakk, sluttpartiet mellom O.Barda
og E.Rojahn endte remis. Stikkampen om mestertitelen i Oslo.
Fredrikstad-distriktets spillere vant 13 premier.
Resultater:

Landslagsklassen
1.-2. pr.O.Barda,Oslo, 
1.-2.pr.E.Rojahn, begge 5 p.
3.H.Kongshavn,Oslo,       3,5 p.
4.A.B.S. Krogdahl,  Oslo, 2,5 p.
5.W.Ramm, Fredrikstad,  2,0 p.
6.F.Storm og Å.Vestøl,Oslo 1,5 p.
Mesterklassen
1.S.Sigurdsen, Oslo 7,5 p.
2.Sverre Foss, Oslo 7,0 p.
3.Erik Madsen,Fredrikstad 6,0 p.
4.J.Kolflaath, Oslo  6,0 p.
5.H.Krosby 1911, Oslo 5,5 p.
6.H.Opsahl 1911, Oslo  5,0 p.
1.klasse gr. A
1.K.A.Karlsen, Fredrikstad  6,0 p.
2.B. Bognø, Bergen 5,0 p.
3.S.Mork, Oslo  4,5 p.
4.G.Furulund, Ottestad  3,5 p.
5.O.Kolberg, Lillehammer 2,5 p.
6.R.Heierstad, Oslo  2,5 p.
1.klasse gr. B
1.Rolf Hansen ,Selbak Fr-stad 6,0 p. 
2.E.Thoresen, Fredrikstad 4,5 p. 
3.T.Hodne, Kr.sand  4.0 p. 
7.J.Lund, Fredrikstad 2,0 p. 
8.E.Viken, Moss  1,5 p.
1.klasse gr. C
1.Asbjørn Andreassen, Fr-stad "64" 6,0 p. 
2.J.W.Jamork, Fr-stad  5,5 p. 
3.A.Lunde, Oslo  5,0 p. 
3.M.Bogen, Tønsberg 5,0 p.
Dameklassen
Norgesmester,
Fru Sofie Synevåg, Bergen 2,5 p. 
2.Bjørg Gusgård, Hønefoss 2,0 p. 
3.Fru R.Rojahn Tønsberg 1,5 p.
2.klasse gr. A.
1.K.Harlem Rolvsøy, Fredrikstad 6,0 p. 
2.GSolberg, Stabekk 5,5 p. 
3.A.Appelgren, "64" Fredrikstad 4,5 p.
2.klasse gr. B.
1.Jonny Hansen, Rolvsøy Fredrikstad 5,5 p. 
2.T.Hansen, Rolvsøy Fredrikstad 5,0 p. 
3.A.Alexandersen, Sarpborg 4,5 p. 
2.klasse gr. C.
1.J.Johansen, Rolvsøy Fr-stad 5,5 p. 
2.L.Jensen, Bergen  4,5 p. 
3.H.B.Hansen, Fredrikstad  4,0 p. 
3.L.Lie, Molde  4,0 p.
2.klasse gr. D.
1.A.Thoresen, Rolvsøy Fredrikstad 5,5 p. 
1.H.Martinsen, Oslo Døve SK 5,5 p. 
3.Håkon Madsen, Fredrikstad  5,0 p. 
4.E.Kasa, Rjukan (ex Fredrikstad) 3,5 p.
26. oktober ble kontigenten satt til kr.20 for hvert enkelt medlem, dog skulle kontigenten for kvinnelige medlemmer
og for medlemmer under 18 år settes til kr.10 pr.år.

1949. 11. oktober. På generalforsamlingen ble Borghild Thorsen valgt til sekretær, og således det
første kvinnelige styremedlem i FSS.
Sverre Madsen har i år hevdet seg som en av verdens beste postsjakkspiller i det han nådde finalen,
som første nordmann i Verdensmesterskapet.
1949 er et historisk år for selskapet, da det i år er innmeldt den første dame Fru Thorsen som straks ble
etterfulgt av fru Martinsen. Styret håper at disse to må være gnisten til at selskapet må få en sterk dameklasse.
Styremøte 15.november. Søknad fra nitten om medlemskap.
Styret vedtok enstemmig at søkere måtte først sende sin søknad til forbundet på grunn av sitt forhold
under krigen. Formann fikk i oppdrag fra styret å forklare søkerne om saken.
Formann ref. et brev fra Østfold sjakk-krets at det var anledning til å få besøk av
den store Svenske sjakkspiller Stålberg
Som andre kvinnelige styremedlem ble Randi Åneby valgt til sekretær..


Tilbake til Topp
1950. Ref.Årsmøte 1.oktober.
Den årlige styrkeprøven med Sjakklubben "64" om Jakob Lund`s pokal endte også denne gang med nederlag for
FSS. Selskapet har fortsatt vansker med å kunne mønstre lag til massekamp.
Selskapet har også denne sesong arrangert et kurs i sjakk for nybegynnere. Kurset som ble ledet av K.A.Karlsen,
ble fulgt med stor interesse og er absolutt et tiltak i den riktige retning til å fremme interessen for Sjakkspillet.
 17. oktober. fremgår det at det var premiering i en egen dameklasse. Nr.1 i dameklassen ble Eva Mathisen
fra en lynturnering. I landsturneringen i Trondheim i juli deltok: Wilhelm Ramm, Jakob Lund og Jon W.Jamork.
Fru Borghild Thorsen ble valgt til sekretær.
19.mars deltok K.A.Karlsen og J.W.Jamork i Østfoldmesterskapet i Lynsjakk i Moss; Karlsen
vandt her 2.premie og Jamork 4.prenie
I mars måned innbød Demokraten sjakkringen's klubber til å spille en turnering med en representant
fra de hver av klubbene og hvor de to beste skulle spille en finaleparti i avisen's spalter. K.A:Karlsen
vandt den innledende turnering med Asbj. Andreassen Fra sjakklubben "64" på annen plass. Partiet
mellom disse to ble så spilt med et trekk daglig i Demokraten's spalter og ble fulgt med stor
interesse av publikum. Partiet endte remis etter 40 trekk. Det kan ikke være tvil om, at denslags
arrangement er god propaganda og bidrar til å fremme interessen for sjakkspillet.

1951. Ref Årsmøte 9. oktober. Valhalla.
Borghild Thorsen ble vinner av klasse C. i klubbmesterskapet 1951, og dermed rykket opp i B-klassen.
Etter innbydelse fra Follo sjakkrets deltok 12. av våre spillere i en venskapskamp mot spillere
fra Follo sjakkrets. kampen blev spilt på Ski Hotel søndag 21.januar, og i pausen blev spillerene
bevertet med kaffe og smørbrød. Flere av våre beste spillere var forhindret i å delta og resultatet
var at Follo Sjakkrets seiret med 7,5 p. mot 4,5 poeng. To av våre kvinnelige medlemmer var med
i kampen og fru Thoresen vandt sitt parti. Det blev uttalt ønske om at selskapet skal stå som
innbydere til en senere kamp.
Dette året ble det også vedtatt at Fredrikstad Schakselkap skulle søke om Landsturneringen
i 1953 til 50 års jubileet.
 

1952. Ref. Årsmøte 14.oktober.Valhalla.
Det var et forslag om at styret skulle velgs for to år av gangen, dette ble utsatt til neste Årsmøte.

1953.  Ref. Årsmøte Fredriksstad Schakselskaps 50 år.
Var det nok engang FSS som arrangerte landsturneringen i sjakk. FSS var representert ved Wilhelm Ramm i
landslagsklassen som ble nr.5 med 4p.
Ref.fra avisen. Ved siden av Eirk Madsen har Sverre Madsen vært en sterk representant for Fredriksstad
Schakselskap både som spiller og administrator fra 1923 til 1948. Han kan i disse dager feire 30 års jubileum
som korrespondansespiller. Fra 1941 til i dag kan han oppvise en rekke flotte resultater i mesterskapsturneringer,
landskamper og olympiske turneringer. Han er den første nordmann som har kvalifisert seg for finalen om
Verdensmesterskapet i postsjakk. I disse kamper har han beseiret mange av verdens beste postsjakkspillere.
Selskapet  har i dag 2 spillere i Forbundets Landslagsklasse, Erik Madsen og Wilhelm Ramm som også var
med ved sjakkolypiaden i Helsinki.
Jubileumsfesten ble holdt på Bjørnen 24 januar. Blant gjestene var Norges Sjakkforbunds president,
Rolf Heierstad Oslo, Sjakkretsens formann O.Navestad, Sarpsborg og Leif Sørensen "64", samtlige med damer,
Formann: Erik Madsen.
Norgesmesterskapet i sjakk ble avsluttet med premieutdeling i Biblioteket.
Resultater: Fredrikstad Blad 13.juli 1953.

Landslagsklassen 
1.Norgesmester,Olaf Barda, Oslo 7.0 p. 
2.Strom Herseht,Oslo-Fr-stad 6.0 p. 
3.Ernst Rojahn, Tønsberg  5.0 p.
Mesterklassen
1.H.Pedersen, Danmark 7.0 p. 
2.Odd Flater, Oslo  7.0 p. 
3.Per Trendblom, Oslo  6.0 p. 
8.Sverre Madsen,Fr-stad  5.0 p.
Dameklassen
1.Norgesmester 
Fru C.Skjønsberg ,Oslo Dame S.K. 5.0 p. 
2.Anna E.Westerlund Oslo 3.0 p.
1.klasse gr.A
1.Andre Bjerke, Stjernen  6.0 p. 
2.D.Hvalrygg, Tønsberg  6.0 p. 
3.D.Schjeldrup Ebbe, Oslo  4.0 p. 
4.Arnold Eikrem, Jarl  4.0 p.
1.klasse gr.B
1.Knut Bøckmann, Oslo  5.5 p. 
2.Sig.Mork, Oslo  5.0 p. 
3.Tore Resøy, Odin  4.5 p. 
4.Martin Bogen, Tønsberg 4.0 p.
1.klasse gr.C
1.Edvard Sterna, Løten  6.5 p. 
2.Arne Larsen, O.S.S   6.0 p. 
3.Reidar Andersen, Grønlien  6.0 p. 
4.Alf Appelgren "64" Fr-stad  5.0 p.
1.klasse gr.D
1.Henrik Furulund, Otterstad  5.5 p. 
2.-3.Odenmarck, Aas   5.0 p. 
2.-3.Hans Sandnes, O.S.S. 5.0 p. 
4.O. Chr.Bergene, Tønsberg  4.5 p.
Juniorklassen
1.Per Ofstad, Bergen  5.5 p. 
2.G.Myhre, Trondheim  5.0 p. 
3.Leif Sæther, O.S.S. 4.0 p. 
4.-5.J.Svenneby og R.Henriksen Bergen  4.5 p.
2.klasse gr.A
1.Edyor Tempo   5.5 p. 
2.Ivar Iversen, Torp 5.5 p. 
3.Hans Hansen, Mjøndalen 5.0 p. 
4.P.Solberg, Norstrand  4.5 p.
2.klasse gr.B
1.Gunnar Hansen, Lisleby  4.5 p. 
2.Øyvind Hansen Rolvsøy  4.0 p. 
3.Johan Johansen, Bergen  4.0 p. 
4.Aker Karlsen,"64" Fr-stad 4.0 p. 
2.klasse gr.C
1.Austin, Thorshov  5.0 p. 
2.Wessel Danielsen, Lisleby 5.0 p. 
3.Asbjørn Kristiansen, Stjernen  4,5 
4.S.Brem, Soli  4.0 p. 
2.klasse gr.D
1.Olaf Mathisen, Løten  5.5 p. 
2.Sten Andersen, Grønlia  5.0 p. 
3.Håkon Strøm, Tempo  4.0 p. 
4.Bjørge Johansen, Rolvsøy  4.0 p.
2.klasse gr.E
1.Harald Martinsen, Lisleby 6.0 p. 
2.F.Kasa Rjukan  5.5 p. 
3.Tor Dahl, Sinsen  5.0 p. 
4.R. Olsen, Tempo  4.0 p.
1.klasse gr.F
1.H.P.Bie, Norstarnd  5.5 p. 
2.Rune Josefsen, Lisleby  5.5 p. 
3.Oskar Hellum, Straumen 4.5 p. 
4.Arnfin helgeland, Sarpsborg 4.0 p.
1954. Ref.Årsmøte 14.september.Valhalla.
Selskapet har 30 aktive 5 passive og 2 æresmedlemmer.
Wilhelm Ramm er representert  på Norge  mot Sverige og er med på det Norske lag i Olympiaden som pågår.
Forslag til Årsmøte: For muligens å øke medlemstallet, foreslåes at hele eller endel av renteutbyttet av
H.R. Brenna`s legat, før i sesongen brukes til annonser i dagspressen med oppfordring til alle som vil
spille sjakk, om å melde seg inn i Fredriksstad Schakselskap.

1955. Ref.Årsmøte 25 september.Valhalla.
Klubben har nu et medlemstall på 17 aktive 4 passive og 1 æresmedlem
Av saker som har vært oppe til behandling kan nevnes at Kretstinget vedtok vårt forslag om at Kretskampene
skulle spilles med 6 manns lag.
Kontingenten for de aktive medlemmer forhøyes til kr.30 pr.år.Passive medlemmer, spillere under 18 år samt
skole-ungdom betale kr.10. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

1956. Ref Årsmøte 25 september. Valhalla.
På Årsmøte ble det nye styret og undersøke mulighetene om å skaffe klubben nytt lokale.
I denne forbindelse ble Blomstertorvets Kafé foreslått.
Styret representert av A.Johansen og H.S.Skinnstad beså lokalet og undersøkte betingelsene.
Resultatet ble forlagt på medlemsmøte den 2.oktober, og ved skriftlig avstemming ble det enstemmig vedtatt
og flytte til Blomstertorvets Kafé fra og med 16.oktober 1956.

1957. Ref. Årsmøte 22.oktober. Blomstertorvets Kafé.
På Årsmøte ble det videre vedtatt og ta opp spørsmål om utmeldelse av Forbundet på et senere medlemsmøte.
Grunnen til vedtaket er forbundets forhøyelse av kontingenten og klubbens svake økonomi.
 

1958. Ref. Årsmøte 23.september. Valhalla.
Etter at valget var over tok Sverre Madesn opp tanken om å få dannet en Seniorgruppe som kunne støtte
opp om klubbens økonomisk, og han ville selv arbeide for denne sak, å undersøke mulighetene for
en seniorgruppe.

1959.Ref. Årsmøte 20.oktober. På medlemsmøtet tok formann i FSS igjen opp tanken om en sammenslåing
av byens to sjakklubber, og bad om styrets godkjennelse for å arbeide videre med saken.
Arb.Sjakklubb hadde i mellomtiden byttet navn til Sjakklubben " 64".

17. november.
På medlemsmøtet ble en enige om at formann og kassereren skulle møte representanter for " 64 "
til uformelle drøftelser. For "64" møtte bl.a. Leif Sørensen.
1959.15.desember. avholdte det ekstraordinær generalforsamling på Valhalla. Behandling:
"Sammenslutning av Sjakklubben "64" og Fredriksstad Schakselskap, og at sammenslutningen tar som sitt
navn Fredriksstad Schakselskap"
Sammenslutningen var et faktum, forslaget fikk stort flertall i FSS og Sjakklubben "64"


Tilbake til Topp
1960. Landsturneringen i Fredrikstad.
Landsturneringen Fredrikstad 25.juni -3. juli. Sjakklubben "64" og FSS var arrangør etter sammenslutningen.
27.september. ble det avholdt felles generalforsamling. Som første formann etter sammenslåingen ble valgt Leif
Sørensen. Under Landsturneringen var det 6 klasser. 6 stk.i Dameklassen,14 stk.i Mesterklasse-Elitegruppe, 16 stk.i Mesterklasse-Reservegruppe, 18 stk.i Første-klasse,16 stk.i Annen klasse og 24 stk.i Juniorklasse.
Dette året var det 40 medlemmer i klubben.
Kontingent ble foreslått til kr.30 for aktive og kr.10 for ungdom og pasive pr.år. enstemmig vedtatt.
Landsturneringen Folkets Hus i Fredrikstad.
Resultater:
Dameklassen:
1.Tora Mølmann, Tronheim  9.5 p
2.Mary Klingen, Oslo  7.0 p. 
3.Wencke Eriksen, Kristiansand  5.5 p.
1.Klasse:
1.Vilfred Løvik, Oslo 7.0 p. 
2.Willy Olsen, Oslo 5.5 p. 
3.T.Plukkerud, Lillehammer 5.0 p. 
4.Kjell Juul, Oslo  5.0 p. 
5.Hans Chr.Fotland, Oslo  4.5 p. 
6.Roger Hansen, Fredrikstad 4.5 p.
Lynsjakk mesterkl:
1.Per Ofstad, Bergen 
2.Ragnar Hoen, Oslo 
3.Arne Gulbrandsen, Oslo 
4.Yngvar Barda, Oslo 
5.Kaare Falkeid, Stavanger
Mester elite:
1.Daan de Lange, Hamar 7.0 p. 
2.Per Lindblom, Oslo  5.0 p. 
3.Per Ofstad, Bergen 5.0 p. 
4.Thor Støre, Oslo  4.5 p. 
5.Jan Svenneby, Oslo 4.5 p.
2.Klasse:
1.Leif Nordstrøm, Løten 6.0 p. 
2.Leif Lindgren,Fredrikstad 6.0 p. 
3. Roar Thorstensen, Oslo 5.5 p. 
4.Harald Lunde, Oslo  5.0 p. 
5.Ragnvald Sørvik, Oslo
Lynsjakk 2.klasse:
1.S.T.Fesche, Stabekk 
2.Bernt Nordby, Fredrikstad 
3.Hans Chr.Fotland, Oslo 
4.Eivind Poulsson, Oslo 
5.Karl Brekstad, Sarpsborg
Mester reserve:
1.Arne Gulbrandsen, Oslo 7.0 p. 
2.Steinar Lindblom,   5.5 p. 
3.Gerrit Elmenhorst, Oslo 5.0 p. 
4.Johan Andreassen, Oslo 5.0 p. 
5.Eivind Stensholt, Oslo 5.0 p.
Junior klassen:
1.Einar Hatlebakk, Molde 7.5 p.
2.Eivind Poulsson, Oslo 6.5 p. 
3.Bernt Nordby, Fredrikstad 6.0 p. 
4.Odd Birkestrand, Bergen 6.0 p. 
5.Per Tveiten, Stabekk 5.5 p. 
6.Aage Ludvigsen, Lillehammer  5.0 p. 
7.T.Skaaksrud, Fredrikstad  5.0 p.
1960.Sammenslutningen var et faktum, og dette skjedde 27.september 1960.

1961. Ref.Årsmøte.3.oktober.
Det står bare om valget. Formann: Leif Sørensen, V.formann: Th.Sørlie, Kasserer: G. Skinstad og Sekretær: T.Svendsen.

1962. Ref.Årsmøte.2.oktober.
Kun valg av styret. Formann: Leif Sørensen, V.formann: Th.Sørlie, Kasserer: G. Skinstad og Sekretær: T.Svendsen.

1963. Ref.Årsmøte.6.november.
Kun valg av styret. Formann: Leif Sørensen, V.formann: Eilert Pettersen, Kasserer: Arve Johnasen, Sekretær:T.Svendsen.

Håndtverkeren 1963-FSS 60 år

1964. Ref.Årsmøte 27.oktober.
Valg av styret:Formann: Leif Sørensen, V.formann: Eilert Pettersen, Kasserer: Arve Johnasen, Sekretær: T.Sørlie.
Det ble vidre vedtatt at den passive kontingent alltid utgjør 50 % av den aktive kontingent.

1965. Ref.Årsmøte 26.oktober.
Beretning. Som vanlig har den sportslige innsats ved Selskapets spillere i sesongen som har godt hvert meget god.

1966. Ref.Årsmøte.11.oktober.
I sesongen 1966-67 vant FSS A klassen i Norgesmesterskapet for lag og rykket opp i mesterklassen.
Laget bestod av følgende spillere: Wilhelm Ramm, Eilert Pettersen, Asbjørn Andreassen, Lars Kjølberg,
Bernt Norby, Roger Hansen, Ola Pedersen, Per K.Karlsen og Jan Ludvigsen.

1967. Ref.Årsmøte.30.oktober.
På kongressen i Bergen ble Leif Sørensen tildelt forbundets gullmerke for mangeårig innsats for sjakken.
Ola Pedersen som et år bodde i Holland og spilte der nede hadde blant annet et simultanparti mot den Russiske
Verdensmesterkandidat Boris Spasski, og Pedersen vant dette partiet etter 38 trekk-bravo.!

1968. Ref.Årsmøte.24.september.
I sesongen 1967-68 ble FSS nr.3 i NM for lag etter OSS og Bergen.
I Klubbmesterskapet har det hvert spilt meget sterkt i klassene. Ola Pedersen blev mester.i klasse A.Egil Andreassen,
klasse B. Jan Mentzen og i klasse junior Eigil Jørgensen.
I Østfoldmester-skapet  for lag blev vi som vanlig mester.

1969.Ref.Årsmøte.28 oktober
To av spillerene deltok i en Radio kamp, det var Lars Kjølberg og Gunnar Olsen.
Fredrikstad spillerene gjorde det bra.

Tilbake til Topp
1970. Ref. Årsmøte 17.november.
Når det gjelder interessen i Selskapet er den stor, og vi er som vanlig blit Østfoldmestere i klasse A. og B.

1971. Ref.Årsmøte.26.oktober.
I klubbturneringen ble Ola Pedersen Klubbmester i klasse M. klasse A. Ivar Lunde, klasse B. Knut Spernes og
Junior Harald Olsen.
I NM Skien deltok Lars Kjølberg, Ivar Brønnbo og Paul Johansen.

1972. Ref. Årsmøte.24.november.
I klubbturneringen vant Eilert Pettersen en overlegen seier i klasse M. Klasse A. Jan Ludvigsen, Klasse B. Harry Slang.
Når det gjelder de økonomiske står Selskapet bra, det kan vi takke de trofaste slitere som driver med Bingoen, hvert år,
om det blir mere vet  ikke blir det slut med dette så greier ikke Selskapet det økonomike med den intekten som
kontingenten gir.

1973. Ref.Årsmøte 12.september.
I jubileumsesongen har det sportslige hvert meget bra, vi åpnet med å vinne Strømmens 40 års jubileumsturnering
på Strømmen, de som deltok var: Eilert Pettersen, Tom Zakariassen, Odd Johansen, Ivar Lunde, Jan Ludvigsen og
Bjørn Larsen.
Tirsdag 13.februar var Norgesmesteren Erling Kristiansen i Selskapet og spilte simultan, 19 spillere stilte opp, og
han vant 13 og 3 remi og 3 tap.
I klubbmesterskapet vant Eilert Pettersen en overlegen seier.Klasse A ble det stikkamp mellom 3 spillere.
Klasse B. ble vunnet av Karl Krabberød og Junior Aasmund Stokkeland.
Klubbmester i lynsjakk ble: Klasse M. Per Ofstad, klasse A.Bjørn Thøgersen og Junior: Aasmund Stokkeland.
Jubileumsfesten blev holdt i Handel og Kontors lokaler lørdag 27.januar. Det blev en helt igjennom stilig fest, under
festen blev Wilhelm Ramm og Ragnar Andresen nye æresmedlemmer av Selskapet for innsatsen siden 1938.
Asbjørn Andreassen og Per Odne fikk diplom for over 30 års medlemskap.

1974. Ref.Årsmøte 16.september.Lykkeberg.
Når det gjelder det sportslige så har det gått meget bra.
I Buskerud Sjakkrets 50 års Jubileum i Drammen ble Åsmund Stokkeland vinner av den sterke Juniorklassen,
Svein Bjørnland fikk delt 6.plass. I klasse A.fikk Odd B.Johansen 6.premie.
Det deltok 4 Kretser, Oslo, Buskerud, Østfold og Vestfold.
I den Internasjonale turneringen i Sandefjord deltok 3 av våre junior spillere Geir Andersen, Åsmund
Stokkeland og Svein Bjørnland som fikk 4.5 p. 4.p.og 3.5 poeng.
I den Internasjonale turneringen i Moss der deltok i alt 39 spillere, Brend Stein fra Tyskland vant, fra
Selskapet deltok Åsmund Stokkeland, Svein Bjørnland og Olav Solgård som alle gjorde forholdsvis bra,
i den meget sterke deltagelse fra Vest Tyskland, England, Finland, Skottland, Sverige og Sveits.

1975.Ref.Årsmøte. 27 oktober. Lykkeberg.
Når det gjelder den sportslige innsatsen denne sesong må man si den har hvert bra, vi ble
Østfoldmester i klasse A. nr.2 i kl.B og nr.2 i junior.
I Østfoldmesterskapet som gikk i Halden, ble det ingen Ø.mester i Mesterklassen, som vi har tatt
i flere år, men vi fikk en masse premier og vant Panco pokalen til odel og eie.
I mesterklassen fikk vi 2. og 3. ved Per Ofstad og Ola Pedersen.
Vi deltok også i Grensetreffen i Tanumshede i Sverige, dårlig lag og dårlig plassering vi ble nr.6 av 9
lag. Moss vant turneringen.
I Landskap mot Sverige deltok 2 fra Fredriksrad Schakselskap, Per Ofstad og Lars Kjølberg.
Per Ofstad fikk 1 1/2 på to kamper, Lars Kjølberg tok 1 poeng på en kamp, bra innsats,
i 6 Landskampen gjorde også Per Ofstad en bra innsats.
N.M.for lag.
Fredrikstad fikk for første gang Finalen som ble spilt på Hotel Victoria lørdag og søndag 8.-9.mai 1975
Fredrikstad vant første runde over Stabekk med 2,5-1,5, de som deltok var Per Ofstad, Lars Kjølberg,
Eilert Pettersen og Eilif Hansen. Fredrikstads lag ble nr.4.til slutt etter 1.Fiscer Oslo ,2. Oslo SS og
3.Akademisk Sjakkselskap.
I Oslo mesterskapet  deltok 2 spillere fra selskapet med Per Ofstad og Lars Kjølberg,
Per Ofstad ble Oslo mester(bravo) Kjølberg gjorde også en bra innsats.
Per Ofstad som var uttatt til O.L i Israel måtte på grunn av private gjøremål trekke seg fra denne.
I det nordiske mesterskapet i Sandefjord i 1975 ble Per Ofstad FSS beste nordmann.

1976. Ref. Årsmøte 6.september. Lykkeberghallen
Når det gjelder det sportslige innsats denne sesongen så er vel denne den største på mange år.
Som i fjor ble vi Østfoldmester i kl.A. i kl. B ble vi nr. 2 efter Moss, Østflodmester i Junior.
Gausdal Cruppen deltok vi med 4 spillere som fikk følgende plasseringer 6.plass Åsmund Stokkeland,
7.Jan Ludvigsen, 9. Svein Bjørnland og 10.Odd B.Johansen
I Kringsjå turneringen hvor flere stomestere deltok ble Per Ofstad uplassert.
Per Ofstad som var uttatt til O.L. i Japan måtte dessverre trekke seg av private grunner.
N.M. i Bergen deltok 7 spillere, Per Ofstad fikk delt 7.plass i Eliteklassen, Jan Ludvigsen 4.5 p. i kl.A.
Åsmund Stokkeland 4.5 p. og Svein Bjørnland 3.p.
I Sandefjord Cup gikk Per Ofstad igjennom uten tap, med en remi mot Steinar Lindblom Oslo.
Per Ofstad ligger forøvrig på 13.plass på Norges Sjakkforbunds rankingliste.
I den Internasjonale Gausdal turneringen deltok Bernt Nordby og fikk 4.premie,der deltok 50 spillere.
Klubbmester i mester ble Bernt Nordby, 2.Ola Pedersen.

1977. Ref.Årsmøte 5.september. Lykkeberghallen
Vi har denne sesong deltatt mere i Internasjonale og Nasjonale turneringer.
Gausdal Cup, Oslo Grand Prix, Stockholm Internasjonale turnering, Moss 60 års Jubileum og
Ibsen turneringen i Skien. De som har deltatt ute er Per Ofstad, Bernt Nordby,Tom Zakariassen,
Jan Ludvigsen og  Odd Johansen. Vi hadde også med 3 spillere i NM i Risør, Olaf Larsen, Øivind
Rognerudengen og Arne Fjeld.
Det virkelig lyspunkt denne sesong var vår Jubileumsturneringen, den ble åpnet med Jubileumsfest
på Røde Korshuset, med innbudte gjester. Ordføreren Thøgersen med frue, President Eikrem og
Kretsens Formann Jan Hansen.
Den første turnering ble avholdt 15.januar, innbudte var.
Tanum, Sverige, Strømmen, Sarpsborg, Halden, Moss og Indre Østfold, men kunne ikke stille lag.
Vi var ubeskjedne nok til å vinne vår egen turnering.

1978. (FSS 75 år.) ble det arrangert flere turneringer, bl.a. Fredrikstad Chess festival med både en internasjonal
seniortunering og en internasjonal juniorturnering.
Fredrikstad Chessfestival 1978 som ble avholdt på Folkets Hus i påske uken, ble allikevel toppen av
Jubileet, det ble igjennom et vellykket turnering, og ble prikkfritt gjennomført, nevnes må
Jan Ludvigsens ledelse av den store Internasjonale Juniorturneringen, 56 spillere uten en eneste protest.
Østfold-deltakerne gjorde en brukbar innsats i den harde og jevne turnering.
Petter Haugli Moss, fikk 4 poeng, mens Fredrikstad-duoen Per Ofstad og Tom Zakariassen fikk
henholdsvis 3.5 og 2.5 poeng på 9 runder. Sarpsborg Sjakklubbs Erik Hyødahl gjorde en meget brukbar
innsats på premieplass som nr. 18. Svein Johannessen som startet så lovende, fikk to raske tap etter halvgått
løp og dermed ble det bare 5 poeng og ikke noen premie på ham.
Og Presidenten i Norges Sjakkforbund, Arnold J.Eikrem, var en utmerket turneringsleder.

Resultater.Fredrikstad Chessfestival 26.mars 1978.
Mesterklassen
                                                             kv. 
1.IM. K.Pytel,      Polen            6.5  p.    39 
2.H.Schussler,      Sverige         6.0         40 
3.B.Stein,             V.Tyskland   6.0         39 
4.T.Wedberg,        Sverige        6.0         37.5 
5.IM. Doda,          Polen           6.0         37 
6.M.Wiedenkeller, Norge          5.5        35.5 
7.K.J.Helmers,      Norge          5.5         34 
8.C.Niklasson,       Sverige        5.5         32.5
Juniorklassen
                                                   kv 
1.M.Klausser,       Sveits     6.0      32.0 
2.S.Michelsen,      Hinna     6.0      31.5 
3.M.Lindgren,       Sverige   6.0      31.0 
4.M.Eriksson,        Sverige  6.0      30.5 
5.P.Bache,            Sverige  6.0      28.5 
6.A.Lausnes,         Hinna    5.5      31.5 
7.A.Kopperdal,      Hinna    5.5      29.0 
8.H.Egede Nissen, Oslo      5.0      33.5 
1979. Ref.Årsmøte. 10.oktober
I N.M. for lag ble både A og juniorlaget slått ut i 1. runde av henholdsvis Kongsberg Våpenfabr. og Eidsvoll.
Beste prestasjon for seniorlagenes vedkommende var 3-1 seieren i telexmatchen mot det Islandske
laget Akureyri, etter syv timers sjakk på åpen linje.
Øivind Rognerudegens delte 8.pl. i Internasjonal Juniorturnering i Bergen i julen 5 1/2 på ni runder.
Bernt Nordbys 11.pl. i Moss Grand Prix med 4 p.av 66 (55 delt.)
I klubbmesterskapet ble det spilt 12 runder Nordisk system.
Bernt Nordby ble mester for 3.gang på rad og vant A/S Pancos vandrepokal til odel og eie.
Spillere under 1600: 1. Kjell Johansen  Klasse junior: Svein Bjørnland.
Vi har i sesongen spilt både på Folkets Hus og i Ynglingeforeningen.
Flyttingen til Ynglingeforeningen skjedde p.g.at vi bare fikk leie Folkets  Hus 3 tirsdager pr.mnd.
Samme år spilte FSS en lagkamp mot det Islandske laget Akureyri via telex. FSS vant 3-1. Svein Bjørnland
avgjorde sitt parti med en kombinasjon som senere ble gjengitt i Informator nr.27.
Flytting til Folkets Hus ( 3-tirsdager-1 fredag i mnd.) vedtatt med 22 mot 4 st.

 Tilbake til Topp
1980.Ref.Årsmøte 22.april.
Under årsmøte ble det vedtatt oppsett på terminliste når partier skulle starte, og når Høstturneringen
skulle begynne og att turneringen begynner kl.18.30.
Kontingenten for pensjonister settes til kr.60,- og for juniorer kr.30,-(dekker kont.krets-forbund)
Røkeforbud frem til kl.21 ble vedtatt med 12 mot 8 stemmer.
Ca.40 spillere har deltatt i turneringene, deriblant 1 kvinnelig deltager, Mona Jervanrod.
De spillere som har vært mest aktive i turneringer ute er Bernt Nordby, Håkon Olsen og Arne
Roger Fjeld. Spesielt nevnes Bert Nordbys 3.plass i Lillehammersjakkens Mesterklasse,
samt 3.plass i Halden Grand Prix. Hederlig innsats også av Bjørn Larsen i sistnevnte turnering.
Han fikk 3.premie i klasse 2 med samme poengsum som klassevinneren.
Andre ting som kan trekkes frem er unge Ulf Larsen, som på sine 10 første partier har fått en
rating på 1425, likeledes Håkon Olsen som stadig bedrer sin rating. Siste forbedring var på 100
poeng fra 1445-1548.
Det ble også vedtatt å flytte årsmøte til våren, samt at klubbmesterskapet starter i januar.

1981.Ref.Årsmøte 21.april.
Spillelokalet: Lokale som var blitt prøvd på Victori Hotel ble ikke funnet tilfredsstillende.
Årsmøte vedtok at man forsetter på Folkets Hus.
Formann Jan Ludvigsen mottar Karl A.Karlsens pokal for beste rating prestasjon. Han hadde
1861 i Elo-rating da turneringen startet og prestasjon ble beregnet til 2186.
I klubbmesterskapet har Svein Bjørnland skilt seg ut som en klar ener i turneringen.
Det er hyggelig at den nye klubbmesteren er en av våre yngre spillere.
Når det gjelder lagkamper så må innsatsen i kretsen betegnes som tilfredsstillende.
A og juniorlaget oppnådde 2.plass, og B laget kom på en fin delt 1.plass, sammen med Sarpsborg.
når det gjelder individuelle turneringer utad, så er det igjen Bernt Nordby som har gjort seg
gjeldene med flere fine prestasjoner i Grand Prix turneringer, i tillegg til disse prestasjoner
vant han et indiviuellt Østfoldmesterskap som var innlagt i Sarpsborg Grand Prix.
Spillere som har oppnådd klasseprenier er,: Odd B. Johansen, Eduvard Kempinger, Erik Næss,
Olaf Larsen og Petter Thorvaldsen.

1982.Ref.Årsmøte 30.mars.

1983.Ref.Årsmøte 22.mars.

1984.Ref.Årsmøte 27.mars.

1985.Ref.Årsmøte 16.april.

1986.Ref.Årsmøte 28.januar.

1987.Ref.Årsmøte 27.januar.

1988.Ref.Årsmøte 16.februar.

1989.Ref.Årsmøte 21.februar.
1990.Ref.Årsmøte 20.februar.

1991.Ref.Årsmøte 13.februar.

1992.Ref.Årsmøte 28.januar.
1993.Ref.Årsmøte
1994.Ref.Årsmøte
1995.Ref.Årsmøte
1996.Ref.Årsmøte
1997.Ref.Årsmøte

1998. 10.-11. januar.Startet med Det åpne NM i hurtisjakk for første gang i Fredrikstad, med 114 deltagere
som er rekord når det gjelder turneringer som har blitt arrangert av FSS.
Leif Øgaard ble en suveren vinner med 10 poeng av 10 mulige.
Fredriksstad Schakselskap var under Det åpne NM i hurtigsjakk den første klubb i landet som tok digitale klokker
i bruk under en turnering. Etter en tid med prøvespill i klubben med digitale klokker og under NM i hurtigsjakk er
klokkene i bruk under turneringer i FSS.
 

1998. 22.mars.Ny GP.turnering ble arrangert på Folkets Hus.
Det ble også spilt med digitale klokker under GP tuneringen i Fredrikstad.

1999.
NM for Jenter 5.-7. februar
Landsturneringen ble holdt på Gausdal
Jan Ludvigsen ble tildelt NSF hedersnål i Gull av President Per Ofstad

2000. 8.-9. januar Det Åpne NM i hurtigsjakk Lisleby samfunnshus
Vinner: GM Kaidos Kulaots, Estland

2001.13.-14.januar Det Åpne NM i hurtigsjakk Lisleby Samfunnshus
Vinner: GM Leif E. Johannessen, OSS

2001. FSS arrangerte Nordisk Mesterskap for seniorer 15.-23. september 2001
1. 2 Johannessen Svein N 8.0
2 12 Carlberg Gunnar S 7.0
3. 1 Hoen Ragnar N 7.0
4. 6 Svensson Leif S 6.0
5. 4 Kristiansen Erling N 6.0
6. 5 Ofstad Per N 5.5

2002. Det Åpne NM i hurtigsjakk Lisleby samfunnshus
Vinner: GM Simen Agdestein, NTG

2003. Landsturneringen i Fredrikstad med ny rekordeltagelse, 623 deltagere benket seg rundt brettene i Kongstenhallen denne sommeren.

2004. Etter at forrige årsmøte ble avholdt 2.januar 2004 er det i hovedstyret
i Fredriksstad Schakselskap avholdt i alt 6 styremøter hvor det til sam men er behandlet 40. saker.
Fredriksstad Schakselskap har 70 medlemmer og fem bimedlemmer pr. 1. Januar 2005
Hovedstyret har i perioden bestått av:
Leder Bjørn Berg Johansen
Nestleder Steinar Sæther
Kasserer Kjell Johansen
Sekretær Thorbjørn Skaug
Styremedlem Lars Sæther

Varamedlem Jan Ludvigsen
Varamedlem Odd B. Johansen

2005.Etter at forrige årsmøte ble avholdt 28.januar 2005 er det i hovedstyret
i Fredriksstad Schakselskap avholdt i alt 5 styremøter hvor det til sam-
men er behandlet 40. saker. Fredriksstad Schakselskap har 70 medlemmer og fem bimedlemmer pr. 1. Januar 2006.
Hovedstyret har i perioden bestått av:
Leder Bjørn Berg Johansen
Nestleder Steinar Sæther
Kasserer Kjell Johansen
Sekretær Bjørn Erik Belstad
Styremedlem Frank Fredriksen

Varamedlem Jan Ludvigsen
Varamedlem Odd B. Johansen

2006. Det Åpne NM i hurtigsjakk Lisleby samfunnshus
Vinner: FM Jon Ludvig Hammer

Live Sjakk
Dette var første gang det har blitt kjørt Live sjakk fra et NM for seniorer
og det var også det første offisielle NM for seniorer i Norge.
Terje Roer i full gang med overføring til Internett fra Hotell Victoria
i Fredrikstad, dette var et krevende arbeide med mange problemer.
Terje Roer er i dag den fremste som kan kjøre Live sjakk på Internett
sammen med Øyvind Bentsen, Molde.
NM for seniorer
19-20.november
Gruppe A
1 Ragnar Hoen 2293 Oss 8.5
2 Lars Kjølberg 2086 1911 7.5
3 Per Ofstad 2127 Oss 6.5
10 Lars Sæther 1536 Fr-Stad 4.0
11 Kai Nilsen 1555 Fr-Stad 4.0
Jan Ludvigsen 1607 Fr-Stad 3.0

2007. Det Åpne NM i hurtigsjakk Lisleby samfunnshus
Vinner:IM Frode Elsness

2008. Det Åpne NM i hurtigsjakk Lisleby samfunnshus
Vinner: GM Kjetil A Lie

2009. FSS arrangerte Nordisk Mesterskap for seniorer for andre gang. 19. - 27. sep 09
1 GM Heikki M.J. Westerinen A A 2315 8,0 poeng
2 Nils-Ake Malmdin A A 2282 Sundsvalls S 6,5
3 Per Ofstad A A 2164 2173 Fredriksstad 6,5
4 Leif Svensson A A 2192 SA Mark 6,5
5 Gunnar Finnlaugsson A A 2104 Selfoss 6,0

2010. Det Åpne NM i hurtigsjakk Lisleby samfunnshus
Vinner: Kim Chr Astrup
Årsmøte:
Det ble utnevt to nye æresmedlemmer i Fredriksstad Schakselskap.
Kasserer: Kjell Johansen og styremedlem Bjørn Berg Johansen

Landsturneringen i Fredrikstad, spillested Kongstenhallen
Bjørn Berg Johansen ble tildelt NSF hedersnål i Gull av President Jøran Aunlie Jansson

2011..Det Åpne NM i hurtigsjakk Lisleby samfunnshus
Vinner ble GM Jon Ludvig Hammer,OSS

2012. .Det Åpne NM i hurtigsjakk Rica City Hotel
Ny rekord i deltagelse med 155 deltagere, og for første gang ble det arrangert på Rica City Hotel
Vinner ble GM Jon Ludvig Hammer,OSS

2012. Årsmøte i FSS:
Svein Bjørnland trakk seg som leder etter fire år i FSS og Bjørn Berg Johansen gikk på som ny leder
etter et opphold.

2012. Det arrangeres Fredrikstad Grand Prix igjen etter flere år.
Turneringen arrangeres på Rica City Hotel for første gang.


Mere kommer senere.
Siste oppdatering 12.09.2012

Turneringer
Fredrikstad Ungdomssjakk

 

 

Hovedside] [ Kontakt for websidene Bjørn Berg Johansen Tlf .69 34 52 20
Copyright © 2015 All rights reserved. - Site map