Nordisk Sjakkforbund

Hovedsiden

Program

Overnatting

Deltagere

Resultater

Reisemåte

Fredrikstad By. 

Arrangement

Skjema 
Overnatting 

Skjema
Påmelding 

Kongressen Nordisk 

Daglige nyheter