Nordiske Mesterskapet for Seniorer 2001
Arrangør:
Fredrikstad Schakselskap
Velkommen til Fredrikstad

Home Hovedside [ Home Nordisk [ Påmelding  [ Overnatting
Deltagere:    Spillere født 1.januar 1941 eller tidligere

Påmelding:    Frist for påmelding 18.august/
              Det er fortsatt mulig å melde seg på.

Startavgift:  400 norske kroner sendes sammen med påmeldingsskjema
              til Fredriksstad Schakselskap konto 1000.14.04305
              v/Hans Stabbetorp Rekustadvn.8 1665 Rolvsøy,Norge

Spillested:   Hotel City

Registrering: Senest lørdag før kl.15.00

Spilleform:   9 runder sveitser system

Spilletid:    40 trekk på 2 timer - så 1 time på resten

Program:      1.runde lørdag 15.september    kl.16.00-22.00
              2.-8.runde  16-22.september    kl.14.00-20.00
              9.runde søndag 23.september    kl.10.00-16.00

Premiering:   1.premie 6000 2.premie 4000 3.premie 3000
              4.premie 2000 5.premie 1000 6.premie  500
Norske kroner
              I tillegg blir det premiering til de to beste i
              ratinggrupper,med henholdsvis 2000-1000 norske kroner

Ratinggrupper:1750-1999  1500-1749-under 1500

              Det er også satt opp en spesialpremie
              for det beste partiet.

Vinner av Det Nordiske Mesterskapet for Seniorer i 2001
             tilbys friplass til den nordiske sonen under
              Det åpne Verdensmesterskapet for Seniorer 2001 som arrangeres
              i Arco ved Gardasjøen i Italia 16-28. oktober.
              Dette innebærer at VM-arrangøren tilbyr fritt opphold og
              kost gjennom de 14 dagene som turneringen varer og dekker
              også startavgiften.
              Hvis vinneren ikke tar i mot tilbudet går tilbudet vidre.

Laget av B.B.Johansen
29/01-2001