EM for seniorer 2008 Dresden
11.-19. februar
Foto: Bjørn Berg Johansen
Foto: side 1 - side 2 - side 3 - side 4
Norske deltagere


Per Ofstad var reserve og vant fire av fire partier


Gunnar Bue

Kjell M. Haug

Erling Kristiansen

Bård Standal

Jan Arne Bjørgvik

Helge Gundersen

Erling Fløtten

Per Wibe

Jarl H. Ulrichsen

Øyvind Gabrielsen

Karsten Ovesen

Kai Nilsen
Odd Birkestrand

Tore Løvaas

Ragnar Hoen


Leif Kverndal


Bernt Nordby

Vidar Taksrud

Richard Wicklund-Hansen

Bjørn Berg Johansen
 
Hovedside] [ Kontakt for websidene Bjørn Berg Johansen Tlf .69 34 52 20
Copyright © 2006All rights reserved. - Site map