Bilder Reykjavik 2011.
Busstur
Fredag Dag-1 Dag-2 Dag-3 Dag-4 Dag-5 Dag-6 Dag-7 Dag-8 Dag-9


Vi ser ryggen til Per Ofstad, Bård Standal og Gunnar Bue, (flyplassen)


Bildet er på veien til Reykjavik