Påmelding
Deltagere
Spillested
Overnatting
Spilleprogram
Resultater
Premiering
Tidligere vinnere
Fredrikstad By
NM komiteen
Klasseinndeling
Sjakkleir
Laget av 
Bjørn B.Johansen