NM for ungdom 2000
24.-26.november.
Home ØS   Home Brattås     Bilde

Vi har igjen fått mulighet til å hvise vinnerene fra NM i Porsgrunn
En takk til fotograf, Øystein Brekke for et fint bilde.

Det er for meg noe usikkert med navnene i rekkens plass,men alle navn skulle være med.
Fra venstre: Ørnulf Stubberud, Oslo, Kjetil A.Lie,Brattås, Magnus Carlsen,Akershus
Magne Sagafos, Telemark, og Øystein Edvardsen, Buskerud