Välkommen till
Öppna Bohusmästerskapen
2001
Uddevalla och Tanum schacksällskap önskar alla schackspelare välkomna till årets upplaga av öppna Bohusmästerskapen.

Tid : Söndag den 14 januari kl 10.00
Plats: Uddevalla Folkets Hus (Göteborgsvägen 11, i korsningen Göteborgsvägen/Asplundsgatan)

Din anmälan vill vi ha senast onsdag 10 jan.
Därefter tar vi ut en efteranmälningsavgift på 50 kr
PG:365079-3. ange klubb och rating

Startavgift 150 kr    -     Juniorer 75 kr
GM och IM - Fri start

Monrad   -   30min/spelare   -  6 ronder
 

Priser vid 60 deltagare

1:a pris 3 000 kr
2:a pris 2 000 kr
3:e pris 1 000 kr
4:e pris   800 kr
Juniorpris
ratingpriser
Skrällpriser

samt Bohusmästerskapsplakett till bästa Bohusläning.

Anmälan gör ni till Uddevalla Schacksällskap på tel
0522-325 23 (Anders Kockum)
eller 0522-349 91 (Tomas Jansson)
e-mail: uddevallaschack@hotmail.com