Seniorutvalget består av:
Oppdatert 17.04.08

Home

 
Navn 
Telefon
e-mail
Leder Vidar Taksrud   vid-ta@online.no
  Kjell Haug   kjell.martin.haug@chello.no
  Erling Kristiansen   erling.kristiansen@pts.no
  Gunnar Bue   digrebue@hotmai.no
  Tore Løvaas   tore.lovaas@ntnu.no
  Odd Birkestrand    
       

Virksomhet.
Det er fortsatt en stigende aktivitet både med turneringer og med antall deltagere.
Utvalget legger mye arbeid med informasjon til seniorer om aktuelle nasjonale og internasjonale
turneringer. Utvalget arbeider med å forbedre informasjonsvirksomheten.
Det bygges nå opp en liste med e-mail adresser for de norske seniorer og en web side for seniorsjakk er 
snart klar.Dette vil redusere kostnadene for utsending av informasjon.

MANDAT FOR SENIORUTVALGET

1. Seniorutvalget oppnevnes av NSFs sentralstyre. Utvalget består av en leder, og det antall medlemmer styret finner ønskelig.

2. Seniorutvalget skal arbeide for å fremme seniorsjakken i Norge og være en ressursgruppe for Sentralstyret i spørsmål som 
    gjelder seniorsjakk.

3. Utvalgets mål er å holde aktiviteten oppe for seniorspillere og å få aktivisert seniorer som har gått over i de passives rekker. 
    Dette gjelder både spillere på høyt nivå og for de som har moderate ambisjoner. 

4. Seniorutvalgets hovedoppgaver er å:

a) spre  informasjon om senioraktivitetene.
b) bidra til at det arrangeres hensiktsmessige turneringer for seniorer i Norge.
c) sørge for at det årlig arrangeres et Norgesmesterskap i hurtigsjakk for seniorer. Dette omfatter terminfesting,
    utlysning, valg av arrangør, og samarbeid med arrangøren før og under mesterskapet.
d) legge til rette for at norske seniorer også deltar i internasjonale seniorturneringer og lagmesterskap.
5. Seniorutvalget er ansvarlig for å holde seg innenfor de budsjettrammer som gis av NSFs kongress og sentralstyre.

Vedtatt av NSFs sentralstyre 20. september 2005, etter forslag fra seniorutvalget.