Skole Sjakk 2001
Fredrikstad 19.januar.
Home ØS  [  Home FSS  [ Home FUS

Det har i flere år hvert prat om sjakk i skolene i Østfold som et supplement til skoleundervisnig.
             Fredriksstad Ungdomssjakk har i den siste tiden blitt med på å undervise sjakk som valgfag i skolene, men det er mye som gjenstår
   slik at det kan bli en permanent tilbud. Skal sjakk undervisning komme mer til sin rett må det komme i fra politikerne og inn som et fag i skoleundervisning.
Vi har noen bilder fra Torsnes skole med ivrige ungdommer.


Lærer og elever i full konsentrasjon på Torsnes skole.

Januar startet med sjakk i skoletimen.
Foto: B.B.J
V/Bjørn Berg Johansen