Tidligere sider i sjakkavisen
Hovedsiden sjakkavisn
Sider 2005 
     
Div. sider
Uke 52       Elo FSS oktober 2005
Uke 51       Sjakkoppgaver 2005
Uke 49 101        
Sider 2006
       
Uke 1  105 Uke 8 172      
Uke 2  166 Uke 9 173      
Uke 3  167 Uke 10 174      
Uke 4  168 Uke 11 175      
Uke 5  169 Uke 12 176      
Uke 6  170 Uke 13 177      
Uke 7  171