Fredriksstad Schakselskap
Stiftet 21.januar 1903.
Home reseultater
Standing runde 2.
Resultater:
   1 Hoen Ragnar        N     -  Sannes Rolf        S     1-0
   2 Sondresen Per      N     -  Johannessen Svein  N     0-1
   3 Nättorp Thor       S     -  Kristiansen Erling N     0-1
   4 Ofstad Per         N     -  Forselv Edmund     N     1/2
   5 Haug Kjell Martin  N     -  Svensson Leif      S     0-1
   6 Madsen Peder       D     -  Thordarson Bjørn   I     1/2
   7 Jakobsen Henning   D     -  Mella Aage         N     0-1
   8 Wicklund-Hansen R. N     -  Johansson Per      S     0-1
   9 Forsberg Jan       N     -  Rangøy Helge       N     0-1
  10 Westin Bertil      S     -  Carlberg Gunnar    S     0-1
  11 Lindstrøm Reine    S     -  Nilsson Karl       S     1-0
  12 Pedersen Alf       N     -  Pedersen Erik Lind N     1-0
  13 Sigurjónsson J.    I     -  Johansen Odd B.    N     1-0
  14 Hoff Kjell         N     -  Jessen Ernst       D     0-1
  15 Birkestrand Odd    N     -  Egil Martinsen     N     1-0
  16 Frydendal Odd      N     -  Løken Per          N     1-0
  17 Kristiansen Reidar N     -  Nilsen Kai         N     0-1
  18 Simonsen Steinar   N     -  Lauritsen Tor      N     1-0
  19 Stene Sigurd       N     -  Rosenberg Cato     N     0-1
  20 Sæther Lars        N     -  Lilleng Gunnar     N     1-0
  21 Bie Bjørn          N     -  Iversen Jens       D     1-0
  22 Andresen Rangnar   N     -  Monge Ragnvald     N     0-1

Resultater etter runde 2
INTERMEDIATE RANKING after 2 rounde

                               Points  Buchholz Tiebreak
  1. Johansson Per      S       2.0          2.0     5.00
  2. Mella Aage         N       2.0          2.0     4.00
  3. Kristiansen Erling N       2.0          2.0     4.00
  4. Svensson Leif      S       2.0          2.0     4.00
  5. Johannessen Svein  N       2.0          2.0     4.00
  6. Hoen Ragnar        N       2.0          2.0     4.00
  7. Rangøy Helge       N       2.0          1.0     6.00
  8. Carlberg Gunnar    S       2.0          0.5     5.50
  9. Madsen Peder       D       1.5          2.5     3.00
 10. Ofstad Per         N       1.5          2.5     3.00
 11. Forselv Edmund     N       1.5          1.5     5.00
 12. Thordarson Bjørn   I       1.5          1.5     5.00
 13. Pedersen Alf       N       1.5          1.0     6.00
 14. Lindstrøm Reine    S       1.5          1.0     6.00
 15. Wicklund-Hansen R. N       1.0          3.0     3.00
 16. Forsberg Jan       N       1.0          3.0     2.50
 17. Birkestrand Odd    N       1.0          2.0     5.00
 18. Bie Bjørn          N       1.0          2.0     4.00
 19. Simonsen Steinar   N       1.0          2.0     4.00
 20. Sannes Rolf        S       1.0          2.0     4.00
 21. Sæther Lars        N       1.0          2.0     4.00
 22. Frydendal Odd      N       1.0          2.0     4.00
 23. Jakobsen Henning   D       1.0          2.0     4.00
 24. Jessen Ernst       D       1.0          2.0     4.00
 25. Nättorp Thor       S       1.0          2.0     4.00
 26. Sondresen Per      N       1.0          2.0     4.00
 27. Haug Kjell Martin  N       1.0          2.0     4.00
 28. Nilsen Kai         N       1.0          1.5     5.00
 29. Rosenberg Cato     N       1.0          1.5     5.00
 30. Sigurjónsson J.    I       1.0          1.5     4.50
 31. Monge Ragnvald     N       1.0          1.0     6.00
 32. Nilsson Karl       S       0.5          3.0     2.00
 33. Pedersen Erik Lind N       0.5          3.0     2.00
 34. Westin Bertil      S       0.5          2.5     2.00
 35. Johansen Odd B.    N       0.5          1.5     4.00
 36. Egil Martinsen     N       0.0          3.0     3.00
 37. Andresen Rangnar   N       0.0          3.0     1.50
 38. Stene Sigurd       N       0.0          2.5     3.00
 39. Kristiansen Reidar N       0.0          2.5     3.00
 40. Hoff Kjell         N       0.0          2.0     4.00
 41. Lilleng Gunnar     N       0.0          2.0     4.00
 42. Løken Per          N       0.0          2.0     4.00
 43. Iversen Jens       D       0.0          2.0     4.00
 44. Lauritsen Tor      N       0.0          2.0     4.00