REGLEMENT FOR
 

NM I HURTIGSJAKK FOR SENIORER
1. Norges Sjakkforbund (NSF) vil hvert år avholde NM i hurtigsjakk for seniorer, som fastsatt i punkt 5 i NSFs turneringsreglement.

2. Turneringen holdes hvert år om mulig i perioden september - desember. Klubber eller kretser som ønsker å arrangere mesterskapet,
må sende søknad gjennom Seniorutvalget til NSF innen 1. november foregående år. Arrangøren må rette seg etter de vedtak som sentralstyret fatter.

3. NSF følger FIDEs definisjon av seniorer. Menn må ha fylt 60 år den 1.1 i det aktuelle år for turneringen.
For kvinner gjelder samme regel, men da med 50 års grense.

4. Spilleprogram, startavgift, premiering, spillesystem, gruppeinndeling og antall runder skal godkjennes av sentralstyret.
Det spilles etter NSFs gjeldende hurtigsjakkreglement. Betenkningstiden er 30 minutter pr. spiller og parti.

5. Protestfrist mot rundeoppsettet er ti minutter før start dersom oppsettet er bekjentgjort senest femten minutter før start, ellers fem minutter etter bekjentgjøring.

6. Vinneren får tittelen "Norgesmester i hurtigsjakk for seniorer". Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen etter kvalitetsberegning.

Vedtatt av NSFs sentralstyre den 9. oktober 2005, etter forslag fra RU.