Politiken Cup
25.juli 2007
Foto Bjørn Berg Johansen

Home Se flere bilder HER
Se også omtale på Nettavisen

Fra mandag kveld etter fremkomst LO skolen

Tanguy Ringoir

GM Peter H Nilsen

FM Torstein Bae og Lars Blomstrøm

Per Ofstad og GM Heikki MJ Westerinen

GM Kjetil A Lie

Ricard Wiklund-Hansen og Karsten Ovesen

Til venstre Stian Johansen

I blått Bård Fjellengen

Harry Andersen

Derik Lardot og Gunnar Bue

WFM Silje Bjerke