Home FSS  
Hotel City og Hotel Victoria
Velkommen til Fredrikstad
Prisene gjelder for begge hotellene.
Priser til å leve med !!

Enkeltrom inkl.frokost ..................kr.545,-
Dobbeltrom inkl.frokost................kr.345,-
3 sengsrom inkl.frokost.................kr.295,-

Booking:
Dir. tlf. 69 38 57 12
Fax. 69 38 57 11 

Prisene gjelder også for
Fredrikstad Grand Prix
18-19.september 2004

Spillested: Lisleby Samfunnshus 

Velkommen til Fredrikstad!