Fredriksstad Schakselskaps Ungdom
Styre 1998.
 
 
Leder: Frank Robertsen E-mail   Tlf.69 34 96 44
Sekretær:  Anne Jervan  E-mail   Tlf.69 32 87 73
Kasserer:  Hans Stabbetorp  E-mail   Tlf.69 33 52 51
Styremedlem:  Bjørn B.Johansen  E-mail   Tlf.69 34 52 20
 
 Tilbake til hjemsiden
V/Bjørn B. Johansen
Tlf.69345220   ISDN 69336034
Send kommentarer hit: E-mail post@sjakk.net