NM i hurtigsjakk.
Overnattning.(Accomodation:)
7-8-9.january 2000.
Home FSS  Hovedsiden NM

OBS nye priser på Hotel City!

Accomodation:   Hotel City  Fredrikstad Norway: 
              Pnone: +47 69 31 77 50 
                Single room   NOK 500,- 
                Double room   NOK 350,- 
                Triple room   NOK 300 
      Prizes per person per night including breakfast buffet. 

Accomodation:   Hotel Victoria Fredrikstad Norway:
              Turngt.3 N-1606 Fredrikstad.
              Phone: +47 69 31 11 65 
                              Fax:   +47 69 31 87 55
                Single room   NOK 500,- 
                Double room   NOK 350,- 
                Triple room   NOK 300,- 
      Prizes per person per night including breakfast buffet. 
Home FSS
Oppdattert 11/5-99
v/Bjørn B.Johansen