Fredriksstad Schakselskap klubbkveld

Odd B.Johansen og Roy Kristiansen

 
Den gamle mot den nye og da skal det ikke være lett.
Spiller her med digital klokke.

 
 

V/ Bjørn Berg Johansen