Larvik Grand Prix
25-10-1998
Resultater: GruppeA
Nr.|Navn.................|..Klubb..|Elo.|.Kl|......Resultater.........|poeng|
 1.|Bjørnar Byklum       |Kr. Sand |2022| M |  +17 =02 +18 +03 +05 =04| 5.0
 2.|Bjarte Leer Salvesen |Porsgrunn|2234| M |  +13 =06 +10 =06 +08 =03| 4.5
 3.|Aril Johansen        |Horten   |1868| M |  +20 +05 +08 -01 =04 =02| 4.5
 
 4)Pål Ole Liabøtrø  Stjernen.   4.0 
 5)Kjetil Lie        Porsgrunn   4.0
 6)Terje Karlsen     Larvik     4.0 
 7)Jan Ludvigsen     Fredrikstad 4.0
 8)Joacim B.Jensen   Porsgrunn  3.5
 9)Åge Mella         Strømmen    3.5
10)Antti Heikkila    Porsgrunn  3.0 
11)Jan Svenske       Strømmen    3.0
12)Bertil Svendsen   Porsgrunn  3.0
13)Thoralf Barstad   Stjernen  2.5
14)Geir S.Tallaksen  Kr.sand   2.5 
15)Tord Høyhider     Tønsberg  2.5
16)Einar Kjæmperud   Caissa    2.5 
17)Eilert A.Kaupang  Larvik    2.0
18)Jan T.Moholdt     Larvik    1.5 
19)Gunnar Bue        Tønsberg   1.5
20)Rolf E Syvertsen  Tønsberg  1.0
Resultater: Gruppe B

Nr.|.Navn............|Klubb......|Elo |Kl|.....Resultater.........|poeng|
 1.|Stig K.Martinsen | Caissa    |1137| 4|  +16 +13 +07 +06 +03 +02 |6.0
 2.|Jan M.Karlsen    | Arendal   |1146| 4|  =03 +19 +09 +07 +06 -01 |4.5
 3.|Dag Rinden       |Stjernen   |1470| 3|  =02 +11 +18 +08 -01 +14 |4.5
 4.|Odd B.Johansen   |Fredrikstad|1483| 3|  +19 -06 +10 +18 +12 =05 |4.5
 
 5.Falk Rovik        OSS         4.0
 6.Morten Wendelborg Porsgrunn   4.0
 7.Rune Justad       Stjernen    4.0
 8.Pål Brantzeg      Stjernen    3.5
 9.Terje B.Jensen    Porsgrunn  3.5
10.Tore E.Løvseth    Arendal    3.0
11.Jan Ludvigsen     Porsgrunn  3.0
12.Nazar Mohamed     Arendal    3.0
13.Ståle A Sending   OSS        3.0
14.Arvid Egeland     Porsgrunn  3.0
15.Bjørn Johansen    Fredrikstad 3.0
16.Tor Petteson      Porsgrunn   3.0
17.Thorleif Gusdland Larvik     3.0
18.Jon E.Egeland     Porsgrunn  2.5
19.Håkon Sannes      Hadeland    2.0
20.Kaare Nygaard     Arendal    2.0
21.Robert Jørgensen  Hadeland   2.0
22.Ole J.Johnsen     Hadeland   2.0
23.Bjarte Engseth    Larvik     2.0
24.Odd Amundsen      Larvik     2.0
25.Stian B.Sørensen  Larvik     1.0

Grand Prix poeng Klasse M
Bjørnar Byklum        Kr. Sand    17
Bjarte Leer Salvesen  Porsgrunn   13
Aril Johansen         Horten      10
Pål Ole Liabøtrø      Stjernen.    8 
Kjetil Lie            Porsgrunn    6
Terje Karlsen         Larvik       5
Jan Ludvigsen         Fredrikstad  4
Joacim B.Jensen       Porsgrunn    3
Åge Mella             Strømmen     2
Antti Heikkila        Porsgrunn    1

Grand Prix poeng Klasse 1
Aril Johansen     Horten        17
Terje Karlsen     Larvik        13
Jan Ludvigsen     Fredrikstad   10
Joacim B.Jensen   Porsgrunn      8
Åge Mella         Strømmen       6
Antti Heikkila    Porsgrunn      5
Jan Svenske       Strømmen       4
Bertil Svendsen   Porsgrunn      3
Thoralf Barstad   Stjernen       2
Geir S.Tallaksen  Kr.sand        1
Grand Prix poeng Klasse 2
Terje Karlsen     Larvik       17
Jan Ludvigsen     Fredrikstad  13
Joacim B.Jensen   Porsgrunn    10
Jan Svenske       Strømmen      8
Thoralf Barstad   Stjernen      6
Geir S.Tallaksen  Kr.sand       5
Tord Høyhider     Tønsberg      4
Einar Kjæmperud   Caissa        3
Eilert A.Kaupang  Larvik        2
Jan T.Moholdt     Larvik        1
Grand Prix poeng Klasse 3
Stig K.Martinsen  Caissa        17
Jan M.Karlsen     Arendal       13
Dag Rinden        Stjernen      10
Odd B.Johansen    Fredrikstad    8
Falak Rovik       OSS            6
Morten Wendelborg Porsgrunn      5
Rune Justad       Stjernen       4
Pål Brantzeg      Stjernen       3
Terje B.Jensen    Porsgrunn      2
Tore E.Løvseth    Arendal        1
Grand Prix poeng Klasse 4
Stig K.Martinsen   Caissa     17
Jan M.Karlsen      Arendal    13
Falk Rovik         OSS        10
Terje B.Jensen     Porsgrunn   8
Tore E.Løvseth     Arendal     6
Jan Ludvigsen      Porsgrunn   5
Nazar Mohamed      Arendal     4
Arvid Egeland      Porsgrunn   3
Tor Petteson       Porsgrunn   2
Jon E.Egeland      Porsgrunn   1
 Tilbake til hjemsiden
Opprettet 25.10.98
V/ Bjørn Berg Johansen