Fredrikstad Ungdomssjakk
Stiftelsen er vanskelig å tidfeste.
Etter gjennomgang av protokollene, ble det stiftet et
Skole og Ungdomsutvalg i 1972.

Norges Sjakkforbunds Ungdom ble stiftet 8.september 1978.
FUS ble da også medlem.

Oppdatert 07.08 frem til 1984.

Det er vansklig å finne når ungdommen kom inn i bildet i FSS, men det er drevet med Ungdomssjakk i regi av
skolene i Fredrikstad mange år før NSFU ble stiftet i 1978.
Leif Sørensen som var æresmedlem i Norges Sjakkforbund og leder i FSS fra 1960 var en primus motor når det
gjaldt barnesjakk.
Etter å ha bladd igjennom enn del av protokollene, ser det ut som det gikk mest på Sjakk mellom skolene i Fredrikstad.
Det ble også spilt turneringer i regi av kretsen, med flere turneringer.


1973. 6.november.Eigil Jørgensen tok opp ang.Skolesjakken, som var veldig dårlig når det gjaldt Fredrikstad,
han henviste til Moss som hadde en god Sjakk bevegelse, styret fikk i oppdrag å se på dette.

1974.7.0ktober. Kom det regler for Skole og Ungdomsutvalget for Sjakk i Fredrikstad.
Utvalget er underlagt Schakselskapet, men er en selvstendig gruppe, for å fremme Skole og Ungdoms Sjakken.
Arbeide for fremme Sjakken i Skolene, ved å stille ledere.
Når det gjelder oppgaver for å skaffe penger til driften, må det samarbeides med Schakselskapet så det ikke blir
kondflikter om arrangementene. Utvalget må arbeide for å få egen dag til Gruppen.
Materialer lånes av Selskapet, intil gruppen har skaffet seg dette selv.
Når det gjelder kontingent for gruppen, så blir det ingen kontingent til å bgynne med, men skal den delta i
Schakselskapets turneringer må disse betale kontingent.
Utvalgets medlemmer velges på Schakselskapets årsmøte, efter innstilling fra Skole og Ungdomsgruppen.
På Selskapets årsmøte skal det fremlegges regnskap og årsmelding.

1974-1975. Fredriksstad Schakselskaps Skolesjakkutvalget har avholdt i byen N:M i skolesjakk, det ble en
helt igjenom vellykket turnering, å spesielt var premie bordet ( noe av det flotteste som har hvert på et
skolesjakk N.M.) Turneringen ble ledet av utvalgets formann Eigil Jørgensen.

1975-1976. Skolesjakken beretning.
Nøkleby skole ble atter engang Distriktmester, og deltok i Østfoldmesterskapet, og ble nr.5.
I Ungdomsskolen deltok Haugeåsen + Cicignon og ble nr.3.
Regnskapet 1975-76. Overskud ved bingoen kr.48.402

1976-1977. Beretning for Ungdomsutvalget.
Fredrikstad mesterskapet i skolesjakk ble i år vunnet av Trosvik skole, ( Nøkleby har vunnet dette i de siste 4 år.)
Trosvik går nu til Østfoldmesterskapet i Rakkestad. I Østfoldmesterskapet ble Trosvik nr.4.
I Ungdomskolen ble det 2.plass ved Haugåsen og Cicignon.
I N.M. for skolesjakk manglet det et 1/2 poeng for at Frydenberg og Christianslund skulle bli mestere.
I Ungdomsskolen deltok Haugeåsen og Cicignon som ble uplassert.
Ledre for utvalget har hvert Eigil Jørgensen og Øistein Eriksen.

1977-1978. Bertning for Ungdomsutvalget.
Når det gjelder Skole og Ungdomsarbeide har det hvert som vanlig, sier formann Eigil Jørgensen, men vi har
fåt tilbud fra flere skoler, men det står på er folk ( til å drive med teori.)
Østfoldmesterskapet for Ungdom under 20 år ble spilt i Moss, og det deltok i alt 24 spillere her fra Disstriktet,
det beste var en 4 plass ved Stig Anders Årø i samme klasse deltok Øivind Jørgensen, ragnar Heksem, Antonio Gonzalez
og Tom Johansen alle 1 poeng efter Årø. I yngste klasse deltok Olav Pedersen og fikk 6 poeng, i denne klassen
deltok 23 spillere.
I N.M. i skolesjakk i Oslo deltok Øivind Jørgensen med 10 plass, 22 deltagere og Olav Pedersen fikk 11 plass
det deltok 17 spillere i den yngste klasse.
Trara vant i år Fredrikstad Mesterskapet, Trosvik på 2.plass og Nøkleby 3.plass.
I Østfoldmesterskapet fikk Traa en 4.plass.

1979. Årsberetning
Endelig har skolesjakken nå begynt å bære frukter, noe det store antall unge spillere i klubben bekrefter.
Det er i året vært drevet skolesjakk på følgende skoler: Trosvik, Trara, Nøkleby og Rød, som deltok i ØM.for lag
i Rakkestad, hvor også Cicignon og Christianslund skole deltok.
Fredrikstad skolene ble bare slått av mesterlaget til Bergenhus. Et annet poeng er at for første gang i historien
kom alle våre lag forand det beste Moss-laget i klasse for barneskoler.
På sjakkens dag i Moss deltok ca.20 spillere i fra Fredrikstad, hvor to kvalifiserte seg til N.M.skolesjakk individuellt.
Det var Ragnar Heksem og Thomas Johansen
Men årets høydepunkt var utvilsomt arr.av. N.M. barneskoler 4-6.mai.
Et arr.som sikkert de fleste vet ble et mønsterarr. med god deltakelse i fra hele landet.
Innkvartering og bespisning var på Victori Hotel, og i Ynglingen hadde vi et ypperlig spillelokale.
Premiebordet var tidenes største i et sjakk N.M uansett klasse. Arr.komiten bestod av to mann,
Eigil Jørgensen og Øivind Eriksen. Regnskapet ble kr.2500 i overskudd.

1980. Sjakkskole i Fredrikstad.
Samlingen i Fredrikstad er den andre som Norges Sjakkforbunds Ungdom arrangerer. I fjor ble et lignende arrangement
aviklet i Skien. Opprinnlig skulle man holt hus i et undomsherberge, men takket være Hotellets imøtekommenhet og
formannen i Fredriksstad Schakselskap, Egil F.Jørgensen fikk man til samlingen i Fredrikstad.
51 deltagre er i disse dager samlet til <leirskole> på Victoria Hotell i Fredrikstad.
Leirskolens leder, Bo Olsson, sier at deltagrene kommer fra Kirkenes i nord til Arndal i sør.
Kan man snakke om en gryende intresse for sjakk blant norsk ungdom ?
Hvis vi skal se på medlemtallet kan vi vel si det slik. Vi har økt medlemstallet fra 3700 til 6700 innen Norges
Sjakkforbuns Ungdom på få år og jeg tror nok mye skyldes skolesjakken.( Bo Olsson )
Ledere og instruktørere var: Bo Olsson og Per Ofstad.

1981. Sjakkskole i Fredristad 28.juni til 3.juli.
Også i sommer arrangerer Norges Sjakkforbunds Ungdom to leirskoler i sjakk, en i Nord-Norge Vadsø og en i Sør-Norge.
Sjakkskolen er i år som i fjor lagt til Fredrikstad nærmere bestemt Victoria Hotell i tiden 28.juni til 3.juli.
Sjakkskolen vil bli lagt opp etter samme mønster som i fjor.

Instuktører er elite-spillerne: Per Ofstad, Fredrikstad,  Øystein Sande, Svein G. Myreng og Petter Stigar og
Vidar Taksrud, Drammen.

1982-1983. Ungdomsutvalget har denne sesongen sørget for en sterk opptrapping av Ungdoms og skolesjakk-
virksomheten. Erik Næss har deltatt i internasjonal juniorturnering i Holmestrand, og flere spillere har deltatt i de
individuelle Ø.M.og N.M. for skolesjakkspillere i Moss og Bergen.
Fredrikstadmesterskapet for Barne og Ungdomskoler ble avviklet på Nøkleby skole søndag 13. mars. Vinnere ble
Trosvik for Barneskoler og Seiersten for Ungdomskoler.
Den stor begivenheten blir N.M. for Ungdomskoler som Fredriksstad Schakselskaps Ungdom skal arrangere
22-24 april i Folkets Hus. En regner med 100 deltakere.
Det er blitt drevet sjakkundervisning på følgende skoler: Rødsmyra skole, Trara skole, Rekustad skole, Trosvik
skole og Hurrød skole, samt Seiersten Ungdomskole.

1983-1984.
Fredriksstad Schakselskaps Ungdomsutvalg har nedlagt et stort arbeide når det gjelder skole og Ungdomssjakk.
Det drives med skolesjakk ved føgende skoler: Nøkleby, Trosvik, Trara, Rødsnyra, Gudeberg, St.Croix og Rekustad.
 

!984. Ble Ungdomsklubben en egen klubb og tok navnet Fredrikstad Ungdomssjakk.