Påmelding GP.turn FSS
 

GP.Turneringer FSS 1999.
Fredriksstad grand Prix
OBS!   ER IKKE TIDFESTET?
 Fredriksstad Schakselskap har gleden av å invitere til
Fredrikstad Grand Prix hurtigsjakk.
Spillested: Folkets Hus i sentrum

Gruppeindeling: A: 1500 og over B.under 1500

Startkontingent: Seniorer kr.200.Juniorer kr.100

Påmeldingsfrist: lørdag ??????

Siste frist for fremøte: kl. 10.30

1.runde kl. 11.00

Betengtningstid: 30 min.a.6 runder

Premiering:  Gruppe A. 1500.1000.500     B.1000.600.400 samt 1/3 premiering.

Kantine: Salg av kaffe,mineralvann,mm.

Påmelding og informasjon:    Steinar Sæther Tlf. 69-14 32 71 (p)  69-11 65 26 (a)

Bjørn B Johansen Tlf. 69-34 52 20  påmelding. E-mail   post@sjakk.net