Fredriksstad Schakselskap
Elo-listen pr.april 2002

 Tilbake til hjemmesiden FSS
Oppdatert 17.juni
   

     Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. jun 2002 

  --------------------------------------------------------------------------------

     1: Andresen Ragnar           Fredriksstad    1394  336
     2: Bjørnland Svein           Fredriksstad    1825  640
     3: Blomqvist Edvin           Fredriksstad    1025   85
     4: Bøe Timmy                 Fredriksstad    1585   43
     5: Dogani Auduraim           Fredriksstad    1844   72
     6: Engebretsen Terje U       Fredriksstad    1076   80
     7: Fredriksen Frank          Fredriksstad    1284  180
     8: Grooth Peter              Fredriksstad    1251   23
     9: Grundekjøn Christian      Fredriksstad    1054   63
    10: Grundekjøn Fredrik        Fredriksstad     939   62
    11: Hagen Hans Christian      Fredriksstad    1387   19
    12: Hansen Eilif              Fredriksstad    1557   18
    13: Hansen Ronnie F           Fredriksstad     890   25
    14: Haugsrud Håkon            Fredriksstad    1623  204
    15: Hoff Kjell                Fredriksstad    1267   78
    16: Jansson Helge             Fredriksstad    1198  375
    17: Jervan Anne               Fredriksstad     890  147
    18: Jervan Hanne              Fredriksstad     849  152
    19: Jervan Morten             Fredriksstad    1260  335
    20: Johansen Bjørn            Fredriksstad    1147  326
    21: Johansen Kjell            Fredriksstad    1599  249
    22: Johansen Odd B            Fredriksstad    1442  574
    23: Kolflaath Jan             Fredriksstad    1255   55
    24: Kristiansen Roy F         Fredriksstad    1020  200
    25: Kristoffersen Håkon       Fredriksstad    1541  118
    26: Larsen Bjørn              Fredriksstad    1513   18
    27: Larsen Gerry              Fredriksstad     950  140
    28: Livendahl Camilla         Fredriksstad    1127  233
    29: Ludvigsen Jan             Fredriksstad    1613  939
    30: Løken Per                 Fredriksstad     897  107
    31: Martinsen Egil            Fredriksstad     506  200
    32: Martinsen Jørn E          Fredriksstad    1368  328
    33: Mordt Camillo             Fredriksstad    1392  172
    34: Nilsen Kai                Fredriksstad    1508  267
    35: Nilsen Per Hartvig        Fredriksstad    1626  486
    36: Nilsen Roy Tore           Fredriksstad    1585  466
    37: Nilsen Tore               Fredriksstad    1459   54
    38: Næss Erik                 Fredriksstad    1708  175
    39: Olsen Arvid               Fredriksstad    1157  133
    40: Olsen Svein               Fredriksstad    1521  198
    41: Robertsen Jørgen          Fredriksstad     519   18
    42: Skaug Thorbjørn           Fredriksstad    1103  381
    43: Slang Harry               Fredriksstad    1233  462
    44: Soliman Thomas            Fredriksstad     849   27
    45: Stabbetorp Hans           Fredriksstad    1415  323
    46: Sæther Lars               Fredriksstad    1562  854
    47: Sæther Steinar            Fredriksstad    1586  556
    48: Tjøstolfsen Geir          Fredriksstad    1082   28
    49: Ulriksen Frank            Fredriksstad    1317  208
    50: Vigdal Ole Johnny         Fredriksstad    1464  131

  Det ble 50 treff.
   
   

  ------------------------------------------------------------------------
    Bimedlemmer 
   

    Ofstad Per                Follo            2205  544
    Jensen Arne Roger         Sarpsborg        1845 1024
    Andersen Harry            Sarpsborg        1705 1091

 Tilbake til hjemmesiden FSS


Opprettet 24.juni 1998.
V/ Bjørn Berg Johansen