Div. bilder fra arrangementene til Fredriksstad Schakselskaps Ungdom .
Bilder 1998.
 

 
Foto:B:B.Johansen 
Fra speiderhusets premieutdeling 98
Anne Jervan fra Speiderhuset 
Foto:B:B:Johansen 
Fra Speiderhuset opplæring 98
 
Fredrik Grundekjøn 
Fra Landsturneringen 
 
 Tilbake til Hjemmesiden
13.07.98
Opprettet 16.juni 1998.  Siste endring 25.juli.1998.
V/Bjørn B. Johansen
Tlf.69345220   ISDN 69336034
Send kommentarer hit: E-mail post@sjakk.net