Medlemmer Indre Østfold
Ratingliste pr. 1. juli 2000.

 
Home side    Home ØS  Oppdatert 29.november.
 1.Per Sondresen.....1802
 2.Arne Godal........1740 ( 1996 )
 3.Reidar Moberg.....1618
 4.Sadik Feraget.....1607
 5.Erling Myrvold....1513
 6.Erik Egeberg......1465
 7.Odd Weiberg.......1355
 8.Olav Løken........1206
 9.Arvid Kolstad.....1111
10.Eirik Søreng......0000
11.Audun Aamodt......0000
12.Gunnar Frøiland...0000
13.Per Ivar Høvring..0000
14.Øyvind Langhus....0000
 
 
 

v/Bjørn B.Johansen