Østfoldmesterskapet
Individuelt for ungdom 29.oktober 2000.Home FUS       Hovedsiden                           Arrangør Fredriksstad Ungdomssjakklub

Spillested: Gamle Folkets hus i Fredriksstad sentrum.

Spilles søndag 29. oktober

 Siste fremmøte  før kl 10.15   1. runde ca 10.30

 Påmelding med navn og minst fødselsår (helst fødselsdato)
 Frank Robertsen                                   Anne Jervan
 Tlf. 69 34 96 44                                   Tlf. 69 32 87 73
 Epost:frank.robertsen@c2i.net              Epost: jervan@online.no

 eller    Hans-Inge Kongevold
 Tlf 69 254205 privat 22 170661 jobb
 Epost: ikongevo@online.no

 Påmelding helst innen:  Onsdag 25.oktober.

 Startavgift  70,-

 Spillesystem:  6 runder Monrad
 Tenketid:      30 min spiller/parti
 Spillesystem og tenketid kan bli forandret slik at det passer bedre til antall spillere i klassen.

 Som vanlig spilles det i klassene:
 E  Inntil 10 år født   -90
 D  11-12 år  født 89-88
 C  13-14 år  født 87-86
 B  15-16 år  født 85-84
 A  17-25 år  født 83-75

 Det vil bli salg av pølser, brus o.l. på spillestedet.

 Norgesmesterskapet arrangeres av Brattås USK, Porsgrunn i 24-26 november.
 Alle som spiller i KM kvalifiserer seg til deltakelse i NM

 Se også kretsens hjemside: http://home.sol.no/~hansi/ukrets/

 Fredriksstad Sjakklubb Undom                                                            Hans-Inge Kongevold
 Frank Robertsen                                                                               Østfold Sjakkrets Ungdom

 Oppdatert 12/10-2000
 v/Bjørn B Johansen