Jubileumsturneringen for lag 2003.
23.november.
Home FSS    Home ØS
 
Fredriksstad Schakselskap´s jubileumsturnering for lag fra Østfold ble et fint sosial sammenkomst.
Med deltagere fra klubbene ble det en god stemning i turneringen som startet kl.10.30
Moss og Sarpsborg stilte med to lag Indre Østfold med et lag og Fredriksstad med tre lag slik at det ble partall.
Det var ikke noen av lagene som var favoritt før start, mens Moss tok ledelsen fra første runde med førstelaget
og det holdt helt frem til slutt. Takk til alle de 32 deltagerne som var med på gjøre dette til et fint arrangement.

Vinner laget 

Fra Venstere: Hans-Inge Kongevold, Jahn Spillum, Tor-Erik Solberg og Odd Nordheim
Foto: Bjørn B.Johansen

Fra spillelokalet 

Resultater:

    Klubb...........Lagpoeng..Ind.poeng
  1. Moss 1            14      24.0
  2. Sarpsborg 1       10      19.5
  3. Fredriksstad 1     9      17.5
  4. Fredriksstad 2     7      13.0
  5. Sarpsborg 2        7      12.5
  6. Indre Østfold      5      13.5
  7. Fredriksstad 3     2       7.0
  8. Moss 2             2       5.0