Hurtigsjakk FSS
7 runders turnering.
22.08-28.08-2000
Home FSS         Hovedsiden
Endelig resultatliste

Pl. Navn..............|......... Resultater.............. |Poeng| Monrad Berger Kvalit.
  1 Avduraim Dogani   |WhWO -S05 +H08 +S17 +H12 +S03 +H02 | 6.0 |23.0 25.5 25.5  21.00
  2 Steinar Sæther    |+H16 +S09 +H17 +S13 +S06 +H07 -S01 | 6.0 |22.0 25.0 27.5  21.50
  3 Svein Olsen       |=H17 +S20 =H05 +S12 +H04 -H01 +S08 | 5.0 |23.0 25.5 27.5  18.00
  4 Timmy Bøe         |+H18 +H14 -S13 +H09 -S03 +S15 +H12 | 5.0 |18.5 21.5 24.0  16.00
  5 Eilif Hansen      |=S25 +H01 =S03 -H06 +S19 +H13 =S07 | 4.5 |23.0 25.5 26.0  16.50
  6 Arne R Jensen     |+H23 +S10 =H12 +S05 -H02 -S08 +H15 | 4.5 |22.0 25.0 26.0  14.25
  7 Per H Nilsen      |+H20 -S12 +H23 +S10 +H13 -S02 =H05 | 4.5 |21.0 23.0 24.0  12.25
  8 Harry Andersen    |+S15 -H13 -S01 +H18 +S14 +H06 -H03 | 4.0 |21.5 24.5 27.0  13.00
  9 Odd B Johansen    |+S22 -H02 +H18 -S04 +H10 -S12 +H20 | 4.0 |21.0 23.0 24.0   9.50
 10 Kai Nilsen        |+S21 -H06 +S14 -H07 -S09 +H19 +S13 | 4.0 |19.0 21.5 23.5  10.50
 11 Hans Stabbetorp   |?    ?    ?    +H22 +H16 +H17 +S14 | 4.0 | 9.5  9.5  9.5   9.50
 12 Bård Fjellengen   |+S19 +H07 =S06 -H03 -S01 +H09 -S04 | 3.5 |25.0 29.0 31.5  13.25
 13 Roy F Kristiansen |+H24 +S08 +H04 -H02 -S07 -S05 -H10 | 3.0 |24.0 28.0 29.0  10.00
 14 Jan Ludvigsen     |+H26 -S04 -H10 +S16 -H08 +S20 -H11 | 3.0 |20.0 22.0 22.0   5.00
 15 Camillo Mordt     |-H08 -S16 +S22 +H25 +S17 -H04 -S06 | 3.0 |19.0 20.0 20.5   4.00
 16 Harry Slang       |-S02 +H15 -S21 -H14 -S11 +H22 +S25 | 3.0 |18.0 19.0 19.5   4.50
 17 Kjell Hoff        |=S03 +H25 -S02 -H01 -H15 -S11 +S22 | 2.5 |24.0 25.0 25.5   4.00
 18 Morten Jervan     |-S04 +H22 -S09 -S08 -H20 +S25 =H19 | 2.5 |17.5 18.5 19.0   2.75
 19 Frank Fredriksen  |-H12 -S23 +H24 +S20 -H05 -S10 =S18 | 2.5 |16.5 17.5 18.5   4.25
 20 Edvin Blomkvist   |-S07 -H03 +S25 -H19 +S18 -H14 -S09 | 2.0 |19.0 21.5 22.0   3.00
 21 Arvid Olsen       |-H10 +S24 +H16 -- - -- - -- - -- - | 2.0 | 8.0  8.0  8.0   4.00
 22 Egil Martinsen    |-H09 -S18 -H15 -S11 +H25 -S16 -H17 | 1.0 |16.5 19.0 19.5   0.50
 23 Bjørn Johansen    |-S06 +H19 -S07 -- - -- - -- - -- - | 1.0 |11.5 11.5 11.5   2.50
 24 Roy T Nilsen      |-S13 -H21 -S19 WhWO -- - -- - -- - | 1.0 | 7.5  7.5  7.5   0.00
 25 Per Løken         |=H05 -S17 -H20 -S15 -S22 -H18 -H16 | 0.5 |15.5 17.5 18.5   2.25
 26 Omer Pehlivanopvic|-S14 -- - -- - -- - -- - -- - -- - | 0.0 | 3.0  3.0  3.0   0.00
 30.Aug  Kl 23:47.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap