Landsturneringen Hamar 2007
Alle foto.Bjørn Berg Johansen
Klassevinnere
Home


Det blir stikkamp om kongepokalen i årets NM
Geir Sune Tallaksen og Espen Lie

Klasse Mester
Andreas Gr Moen, Lars Breivik og Sheila Barth Sahl

Klasse Junior
Brede Hagen, Inge Sandstad Skrondal og Johannes L. Kvisla

Klasse Kadett
Lasse Østebø Løvik, Katrine Tjølsen og Jon Kristian Haarr

Klasse senior A
Lars Kjølberg, Ragnar Hoen og Gudmund Farstad

Klasse senior B
Trygve Lindsjørn, Odd Habberstad og Håkon Sannes

Klasse 3
Vinner Bjørn Salvesen og Knut Sletnes

Klasse 5
Tom Steinskog

Klasse 2
Sven Sawa, Arild Monsøy og Hans Hovden

Klasse 4
Alexander Berezkin, Anders Moe og Per Johnny Nygård

Klasse 1
Karle Stangeland, Ole Jørn Gyldenås og Ole Woldseth

Premieutdeling Lilleputt