Landsturneringen Kristiansund 2001
7-12.juli
Home ØS
Foto: Bjørn B.Johansen

1.Jon Ludvig N. Hammer, OSS
2. Kai I.Esbensen, 1911U og 3.Johannes Kvisla, 1911

1.Ellisiv Reppen, Kongsvinger
2.Sture Alne,Drammen og 3.Xiang Yi Kong, OSS