Fredrik Halvorsens Minneturnering
21.april 2001
Home FUS   Home FSS   Home ØS
 Fra høyre:Ragav Gogia,  Frederik Grundekjøn
og Jørgen Robertsen


 


Fra høyre:Jonas Hermansen,Astri Glindø og Olav N. Mohr