Linker
Norges Sjakkforbund
Ungdommens Sjakkforbund
Østfold Sjakksider
 
 
 
 
 
 
Turneringer
NM Lynsjakk
Drammen 2018

NM Hurtigsjakk
Drammen 2018

 
 
 

 

Hovedsiden Medlemmer Resultater Terminliste Informasjon Regler lover Turneringer Kontakter

Regler & lover

Forord

FIDEs regler for sjakk kan ikke dekke alle mulige situasjoner som måtte oppstå under et parti, og de kan heller ikke regulere alle administrative spørsmål. I tilfeller som ikke dekkes fullstendig av en paragraf i reglene, bør det være mulig å komme fram til riktig avgjørelse ved å studere tilsvarende situasjoner som er beskrevet i reglene. Reglene forutsetter at turneringslederen har tilstrekkelig kompetanse, god dømmekraft og absolutt objektivitet. Regler som er for detaljerte, kan frata turneringslederen muligheten til skjønnsmessig vurdering, og på den måten hindre en løsning basert på rimelighet, logikk og situasjonsbetingede faktorer. FIDE henstiller til alle sjakkspillere og forbund å godta dette syn.

For at et parti skal rates av FIDE, må det spilles etter FIDEs regler for sjakk.

Det anbefales at turneringspartier som ikke rates av FIDE, spilles etter FIDEs regler for sjakk.

Det enkelte sjakkforbund kan be FIDE treffe avgjørelser i saker som er relatert til FIDEs regler for sjakk.

Gyldig for turneringer som starter på eller etter 1. juli 2017.
Regler for turneringer fra 2014-2017 finnes her.
 
 
 
 

 

 

Informasjon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [ Kontakt for websidene Bjørn Berg Johansen Tlf .91 39 13 12 ]
Copyright © 2017-18 All rights reserved