NM i hurtigsjakk for Seniorer 2008
Fredrikstad 4.-5.oktober
 
Linker
Hovedsiden
Program
Deltagere
Påmelding
Bilder
Resultater
Overnatting
Siden for Seniorer
Program PDF
Nyheter

Velkommen til Fredrikstad
Fredriksstad Schakselskap, som var 100 år i 2003, er en av de eldste sjakklubbene i Norge. Den har gjennom tidene fostret mange sterke sjakkspillere. Klubben har lang erfaring med å arrangere turneringer, også norgesmesterskap og internasjonale turneringer. Vi håper og tror at dette NM- mesterskapet for seniorer skal føye seg inn i vår rekke av vellykkede turneringer.. I den tro at forholdene skal ligge vel til rette ønsker vi hver enkelt velkommen til NM i hurtigsjakk for Seniorer 2008

Bjørn Berg Johansen
Fredriksstad Schakselskap


(tv) FM Ragnar H Hoen, Helge Rangøy, Norgesmester Vidar Taksrud, Steinar Simonsen, Gunnar Lilleng og Trygve Lindsjørn

Victoria Hotel

Turneringen blir arrangert på Victoria Hotel

3. NSF følger FIDEs definisjon av seniorer. Menn må ha fylt 60 år den 1.1 i det aktuelle år for turneringen.
For kvinner gjelder samme regel, men da med 50 års grense.

6. Vinneren får tittelen "Norgesmester i hurtigsjakk for seniorer". Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen etter kvalitetsberegning.

 

 

 

 

 

 


 
Kontakt for websidene Bjørn Berg Johansen Tlf .69 34 52 20
Copyright © 2000-2008 All rights reserved.