Fredrikstad NGP og Stikkampen 2012

Bilder -1 Bilder - 2 NGP Stikkamp Fredrikstad GP
 
Norgesmester FM Jarl H Ulrichsen, Throndheim
 


Turneringsleder stikkampen IA Henrik Sjøl


Her ble siste parti kommentert