Arrangementer Kretsen
Østfoldmesterskapet
ØM-Hurtigsjakk

ØM-Lynsjakk

ØM for Lag
ØM-Hurtigsjakk lag
ØM-Sammenlagt
Terminliste Østfold
Klubber
Fredriksstad SS
Halden SK
Indre Østfold
Moss SK
Sarpsborg SK
Organisatorisk
ØSK styre
Norges Sjakkfobund
ØM-Resultater
ØM-Historikk
Foto
Sjakk sider fra Østfold
Arne R. Jensen
 

 

Styret i Kretsen fra 1997
               

Styret Kretsen 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014
-2015-2016

 
Navn
Navn
Klubb
Telefon
e-mail
Leder:
Ole Kr. Førrisdal
Sarpsborg
69 13 80 49
Sekretær:
Oddvar Aasen
Moss
69 27 30 08
Kasserer:
Bjørn B. Johansen
Fredriksstad
91 39 13 12
Bilde
Styremedlem:
Ragnar Knudsen
Halden
e-mail
 
Styremedlem:
Rolf Livendahl
Fredriksstad
  Styremedlem: Eldin David Indre Østfold    
  Styremedlem: Jens Tore Fremmegård Spydeberg    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretsstyret 1997-2009

Sesongen 2008/2009 hadde kretsstyret følgende sammensetting

Verv

Navn

Klubb

Formann

Ole Kr. Førrisdahl

Sarpsborg Sjakklubb

Kasserer

Bjørn B. Johansen

Fredriksstad Schakselskap

Sekretær

Oddvar Aasen Moss Schakklubb

Styremedlem

Arvid Kolstad

Indre Østfold Sjakkselskap

Styremedlem

Anker Aasum

Halden SK

Sesongen 2007-2008 hadde kretsstyret følgende sammensetting

Verv

Navn

Klubb

Formann

Ole Kr. Førrisdahl

Sarpsborg Sjakklubb

Kasserer

Bjørn B. Johansen

Fredriksstad Schakselskap

Sekretær

Oddvar Aasen Moss Schakklubb

Styremedlem

Arvid Kolstad

Indre Østfold Sjakkselskap

Styremedlem

Anker Aasum

Halden SK

Styremedlem Jahn Spillum Moss

Sesongen 2006/2007 hadde kretsstyret følgende sammensetting

Verv

Navn

Klubb

Formann

Jahn Spillum

Moss Schakklubb

Kasserer

Bjørn B. Johansen

Fredriksstad Schakselskap

Sekretær

Ole Kr. Førrisdahl

Sarpsborg Sjakklubb

Styremedlem

Arvid Kolstad

Indre Østfold Sjakkselskap

Styremedlem

Anker Aasum

Halden SK

Sesongen 2005/2006 hadde kretsstyret følgende sammensetting  

Verv

Navn

Klubb

Formann

Jahn Spillum

Moss Schakklubb

Kasserer

Bjørn B. Johansen

Fredriksstad Schakselskap

Sekretær

Ole Kr. Førrisdahl

Sarpsborg Sjakklubb

Styremedlem

Arvid Kolstad

Indre Østfold Sjakkselskap

Styremedlem

Anker Aasum

Halden SK

Sesongen 2004/2005 hadde kretsstyret følgende sammensetting

Verv

Navn

Klubb

Formann

Jahn Spillum

Moss Schakklubb

Kasserer

Bjørn B. Johansen

Fredriksstad Schakselskap

Sekretær

Ole Kr. Førrisdahl

Sarpsborg Sjakklubb

Styremedlem

Arvid Kolstad

Indre Østfold Sjakkselskap

Styremedlem

Anker Aasum

Halden SK

Sesongen 2003/2004 hadde kretsstyret følgende sammensetting  

Verv

Navn

Klubb

Formann

Jahn Spillum

Moss Schakklubb

Kasserer

Bjørn B. Johansen

Fredriksstad Schakselskap

Sekretær

Ole Kr. Førrisdahl

Sarpsborg Sjakklubb

Styremedlem

Arvid Kolstad

Indre Østfold Sjakkselskap

Styremedlem

Anker Aasum

Halden SK

Sesongen 2002/2003 hadde kretsstyret følgende sammensetting

Verv

Navn

Klubb

Formann

Jahn Spillum

Moss Schakklubb

Kasserer

Bjørn B. Johansen

Fredriksstad Schakselskap

Sekretær

Ole Kr. Førrisdahl

Sarpsborg Sjakklubb

Styremedlem

Arvid Kolstad

Indre Østfold Sjakkselskap

Styremedlem

Anker Aasum

Halden SK

Sesongen 2001/2002 hadde kretsstyret følgende sammensetting  

Verv

Navn

Klubb

Formann

Jahn Spillum

Moss Schakklubb

Kasserer

Bjørn B. Johansen

Fredriksstad Schakselskap

Sekretær

Ole Kr. Førrisdahl

Sarpsborg Sjakklubb

Styremedlem

Arvid Kolstad

Indre Østfold Sjakkselskap

Styremedlem

Anker Aasum

Halden SK

Sesongen 2000/2001 hadde kretsstyret følgende sammensetting

Verv

Navn

Klubb

Formann

Jahn Spillum

Moss Schakklubb

Kasserer

Bjørn B. Johansen

Fredriksstad Schakselskap

Sekretær

Ole Kr. Førrisdahl

Sarpsborg Sjakklubb

Styremedlem

Arvid Kolstad

Indre Østfold Sjakkselskap

Styremedlem

Anker Aasum

Halden SK

Sesongen 1999/2000 hadde kretsstyret følgende sammensetting  

Verv

Navn

Klubb

Formann

Jahn Spillum

Moss Schakklubb

Kasserer

Bjørn B. Johansen

Fredriksstad Schakselskap

Sekretær

Ole Kr. Førrisdahl

Sarpsborg Sjakklubb

Styremedlem

Arvid Kolstad

Indre Østfold Sjakkselskap

Styremedlem leder ØSKU

Hans I. Kongevold

Moss Schakklubb

Styremedlem

Tor Lauritsen

Halden SK

Sesongen 1998/1999 hadde kretsstyret følgende sammensetting

Verv

Navn

Klubb

Formann

Jahn Spillum

Moss Schakklubb

Kasserer

Bjørn B. Johansen

Fredriksstad Schakselskap

Sekretær

Ole Kr. Førrisdahl

Sarpsborg Sjakklubb

Styremedlem

Arvid Kolstad

Indre Østfold Sjakkselskap

Styremedlem leder ØSKU

Hans I. Kongevold

Moss Schakklubb

Sesongen 1997/1998 hadde kretsstyret følgende sammensetting

Verv

Navn

Klubb

Formann

Jahn Spillum

Moss Schakklubb

Kasserer

Bjørn B. Johansen

Fredriksstad Schakselskap

Sekretær

Ole Kr. Førrisdahl

Sarpsborg Sjakklubb

Styremedlem

Arvid Kolstad

Indre Østfold Sjakkselskap

Styremedlem leder ØSKU

Hans I. Kongevold

Moss Schakklubb

 

 

 
 

 
Kontakt for websidene Bjørn Berg Johansen Tlf .69 34 52 20
Copyright © 2006All rights reserved.