Norsk Sjakkfestival 2013

Bilder dag 1 Bilder dag 2 Bilder dag 3 Bilder dag 4 Bilder dag 5 Bilder dag 6 Bilder dag 7 Lørdag 8 1.påskedag Div Bilder

Royalsjakk

Royalsjakk

Royalsjakk

Stian Johansen ogKristian Stuvik Holm (til høyre) vant Royalsjakkfinalen (Valdresmesterskapet)

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe C